Уроки біології для 9 класівВступ

Людина в системі органічного світу. Біологічні науки, що вивчають організм людини

Значення знань про людину для збереження її здоров’я

Походження людини. Особливості еволюції виду

Соціальне і культурне успадкування. Єдність походження людських рас

Екскурсія до природничого музею. Походження людини

Людина

Організм людини як біологічна система

Поняття про біологічні системи. Клітинна будова організму людини. Особливості будови клітин

Характеристика тканини. Типи тканин

Органи. Фізіологічні системи органів організму людини

Регуляторні системи організму людини

Опора і рух

Будова і функції опорно-рухової системи. Кісткова та хрящова тканини

Будова кісток, їх розвиток. Типи з’єднання кісток

Практична робота №1

Будова скелета людини. Особливості скелета людини зумовлені прямоходінням

Будова і функції скелетних м’язів. Основні групи м’язів

Фізичні якості м’язів. Робота м’язів. Втома м’язів

Роль рухової активності для збереження здоров’я. Гігієна опорно-рухової системи

Кров і лімфа

Внутрішнє середовище організму людини. Склад і функції крові

Формені елементи крові. Еритроцити, їхня будова і функції

Тромбоцити. Зсідання крові

Групи крові. Переливання крові

Лейкоцити, будова і функції. Клітинний та гуморальний імунітет

Види імунітету. Імунна пам’ять. Інфекційні хвороби. Запобіжні щеплення

Імунні реакції організму

Кровообіг і лімфообіг

Органи кровообігу: серце і судини. Будова і функції серця

Робота серця. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця

Судинна система. Велике і мале коло кровообігу

Практична робота №3

Інтегрований урок. Регуляція кровопостачання. Рух крові по судинах

Практична робота №4

Лімфообіг

Порушення діяльності серцево-судинної системи. Профілактика серцево-судинних хвороб. Надання першої допомоги при кровотечах

Дихання

Значення дихання. Будови і функції органів дихання

Газообмін у легенях і тканинах

Механізм дихальних рухів. Регуляція дихання

Захворювання органів дихання: причини, профілактика

Гігієна дихання. Шкідливий вплив паління, забрудненого повітря на органи дихання

Харчування і травлення

Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин

Харчування і здоров’я

Практична робота №5

Практична робота №6

Вітаміни, їх значення

Будова і функції органів травлення. Травні залози

Травлення в ротовій порожнині

Травлення в шлунку

Травлення в кишечнику. Регуляція травлення

Контрольна робота №1

Терморегуляція

Підтримка температури тіла. Теплопродукція. Тепловіддача

Будова і функції шкіри

Роль шкіри у терморегуляції

Виділення

Будова і функції сечовидільної системи

Регуляція кількості води в організмі

Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності. Захворювання шкіри та їх профілактика

Ендокринна регуляція функцій організму людини

Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони

Залози внутрішньої секреції, їхня будова, місце розташування і функції

Гіпоталамо-гіпофізна система

Залози змішаної секреції, їхня будова, місце розташування і функції

Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій організму

Значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу і адаптації організму

Розмноження і розвиток

Система органів розмноження людини

Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл

Запліднення

Ембріональний розвиток

Вагітність. Гігієна вагітної жінки

Постембріональний розвиток людини

Старіння і смерть. Довголіття

Венеричні хвороби людини. СНІД

Перевірка знань учнів з теми «Розмноження і розвиток»

Нервова регуляція функцій організму людини

Будова нервової системи. Центральна і периферична системи людини

Рефлекси. Рефлекторна дуга

Спинний мозок, будова і функції

Головний мозок. Будова головного мозку, функції

Великі півкулі головного мозку

Автономна нервова система — регулятор діяльності внутрішніх органів

Взаємодія нервової і гуморальної регуляції

Порушення діяльності нервової системи та як їм запобігати

Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи

Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

Зорова сенсорна система. Будова очного яблука. Оптична система ока

Сприйняття світла, кольору

Порушення зору. Гігієна зору

Слухова сенсорна система, її будова і функції

Гігієна слуху. Запобігання захворюванням органу слуху

Нюхова і смакова сенсорні системи

Вестибулярний апарат та орієнтація в просторі. Рухова сенсорна система. Сприйняття болю, температури, тактильна чутливість

Біологічні основи поведінки людини

Формування поведінки і психіки людини

Ретикулярна формація

Рівні сприйняття інформації

Рефлекси, їх види. Безумовні рефлекси

Умовні рефлекси

Гальмування умовних рефлексів

Сон, біологічні основи

Значення і гігієна сну

Біоритми в житті людини

Пам’ять. Процеси пам’яті

Види пам’яті. Розвиток пам’яті

Практична робота №8

Набута поведінка. Динамічний стереотип. Навички і звички

Мислення і свідомість

Фізіологічні основи мовлення. Значення другої сигнальної системи у сприйнятті навколишнього середовища. Мова і мислення

Біосоціальна природа особистості. Свідомість

Індивідуальні особливості поведінки людини. Типи темпераменту

Функціональна асиметрія мозку

Індивідуальна особливість поведінки людини. Характер людини

Можливості особистості. Обдарованість, здібності та схильності

Практична робота №10

Вплив алкоголю, наркотиків і токсинів на нервову систему та поведінку людини

Контрольна робота №2

Узагальнення. Організм людини — біологічна система