Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016Вступ

ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ ЗДОРОВЯ

ОРНАНІЗМ ЛЮДИНИ.КЛІТИНИ І ТКАНИНИ.СТРУКТУРНА Й ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИН

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. ОРГАНИ Й СИСТЕМИ ОРГАНІВ

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

ХАРЧУВАННЯ ТА ОБМІН РЕЧОВИН

ЇЖА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ

ХАРЧОВІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

Травлення

ТРАВНА СИСТЕМА

РОБОТА ТРАВНОЇ СИСТЕМИ й РЕГУЛЯЦІЯ ТРАВЛЕННЯ

ПРОБЛЕМИ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМ «ВСТУП», «ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ», «ТРАВЛЕННЯ»

Дихання

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

РОБОТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Й РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ

ПРОБЛЕМИ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Кров і лімфа

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ.КРОВ І ЛІМФА

ГРУПИ КРОВІ. ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА «МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КРОВІ ЛЮДИНИ»

СИСТЕМА КРОВООБІГУ . СЕРЦЕ І ЙОГО РОБОТА

КРОВОНОСНІ СУДИНИ. РУХ КРОВІ

ПРОБЛЕМИ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМ «ДИХАННЯ» ТА «ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН»

Виділення. Терморегуляція

ВИДІЛЬНА СИСТЕМА

РОБОТА ВІДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ПРОБЛЕМИ ВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ПОКРИВИ ТІЛА Й ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

Опора та рух

ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА

КІСТКИ і ХРЯЩІ

М'ЯЗИ. РОБОТА М'ЯЗІВ

РОЗВИТОК ТА ПРОБЛЕМИ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМ «ВИДІЛЕННЯ.ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ», «ОПОРА ТА РУХ»

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

НЕЙРОНИ

НЕРВОВА СИСТЕМА

СПИННИЙ МОЗОК

ГОЛОВНИЙ МОЗОК

ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА

ВПРОБЛЕМИ НЕРОВОВОЇ СИСТЕМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА»

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

СЕНСОРНІ СИСТЕМИ. АНАЛІЗАТОРИ

ЗОРОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА

СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА. СИСТЕМА РІВНОВАГИ

СЕНСОРНІ СИСТЕМИ СМАКУ Й НЮХУ

СЕНСОРНІ СИСТЕМИ РУХУ, ДОТИКУ, ТЕМПЕРАТУРИ, БОЛЮ

ПРОБЛЕМИ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЗВ'ЯЗОК ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ.СЕНСОРНІ СИСТЕМИ»

Вища нервова діяльність

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РЕФЛЕКСИ

ІНСТИНКТИ

МОВА

НАВЧАННЯ ТА ПАМ'ЯТЬ

МИСЛЕННЯ ТА СВІДОМІСТЬ

СОН. БІОРИТМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ”ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”

Регуляція функцій обміну

ГОМЕОСТАЗ І РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ.НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ

ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ. ГОРМОНИ

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

ІМУННА СИСТЕМА. ІМУНІТЕТ

ПРОБЛЕМИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ

Розмноження та розвиток людини

РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА

ЯК ПРАЦЮЄ РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА

РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

ПРОБЛЕМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМ ”РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ” , ”РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ”

Узагальнення

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА