Усі уроки біології 8 клас - Задорожний К.М. 2016Орієнтовне календарно-тематичне планування

Вступ

ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ її ЗДОРОВ'Я

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. КЛІТИНИ І ТКАНИНИ

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. ОРГАНИ Й СИСТЕМИ ОРГАНІВ

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

ХАРЧУВАННЯ ТА ОБМІН РЕЧОВИН

ЇЖА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ

ХАРЧОВІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ

Травна система

ТРАВЛЕННЯ

РОБОТА ТРАВНОЇ СИСТЕМИ Й РЕГУЛЯЦІЯ ТРАВЛЕННЯ

ПРОБЛЕМИ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМ

Дихання

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

РОБОТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Й РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ

ПРОБЛЕМИ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Транспорт речовин

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ. КРОВ І ЛІМФА

ГРУПИ КРОВІ. ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА «МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КРОВІ ЛЮДИНИ»

СИСТЕМА КРОВООБІГУ. СЕРЦЕ І ЙОГО РОБОТА

КРОВОНОСНІ СУДИНИ. РУХ КРОВІ

ПРОБЛЕМИ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМ

Виділення. Терморегуляція

ВИДІЛЬНА СИСТЕМА

РОБОТА ВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ПРОБЛЕМИ ВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ПОКРИВИ ТІЛА Й ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

Опора та рух

ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА

КІСТКИ І ХРЯЩІ

М'ЯЗИ. РОБОТА М'ЯЗІВ

РОЗВИТОК І ПРОБЛЕМИ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

НЕЙРОНИ

НЕРВОВА СИСТЕМА

СПИННИЙ МОЗОК

ГОЛОВНИЙ МОЗОК

ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА

ПРОБЛЕМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

СЕНСОРНІ СИСТЕМИ. АНАЛІЗАТОРИ

ЗОРОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА

СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА. СИСТЕМА РІВНОВАГИ

СЕНСОРНІ СИСТЕМИ СМАКУ Й НЮХУ

СЕНСОРНІ СИСТЕМИ РУХУ, ДОТИКУ, ТЕМПЕРАТУРИ, БОЛЮ

ПРОБЛЕМИ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Вища нервова діяльність

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РЕФЛЕКСИ

ІНСТИНКТИ

МОВА

НАВЧАННЯ ТА ПАМ'ЯТЬ

МИСЛЕННЯ ТА СВІДОМІСТЬ

СОН. БІОРИТМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Регуляція функцій організму

ГОМЕОСТАЗ І РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ

ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ. ГОРМОНИ

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

ІМУННА СИСТЕМА. ІМУНІТЕТ

ПРОБЛЕМИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ

Розмноження та розвиток людини

РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА

ЯК ПРАЦЮЄ РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА

РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

ПРОБЛЕМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Узагальнення

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА