Біологія конспекти всіх уроків 8 класОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків

Вступ

Зоологія — наука про тварин. Царство Тварини — складова частина природи

Різноманітність тварин. Класифікація тварин

Будова та життєдіяльність тварин

Клітини і тканини тварин. Лабораторна робота № 1 «Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин»

Органи та системи органів тварин

Обмін речовин. Основні процеси життєдіяльності тварин

Розмноження та розвиток тварин

Поведінка тварин

Тварини в екосистемі

Найпростіші

Підцарство Найпростіші. Амеба звичайна

Вільноживучі найпростіші. Лабораторна робота № 2 «Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума»

Різноманітність і значення найпростіших

Тип Губки

Тип Кишковопорожнинні. Прісноводна гідра. Лабораторна робота № 3 «Вивчення будови прісноводної гідри» (на постійних мікропрепаратах)

Різноманітність та значення кишковопорожнинних. Охорона губок і кишковопорожнинних

Тришарові тварини. Черви

Тип Плоскі черви. Клас Війчасті черви

Різноманітність плоских червів

Тип Круглі черви

Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота №4 «Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів» (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)

Різноманітність та значення кільчастих червів

Членистоногі

Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

Різноманітність класу Ракоподібні. Лабораторна робота № 5 «Вивчення пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування»

Клас Павукоподібні

Клас Комахи

Різноманітність комах. Комахи з неповним перетворенням

Різноманітність комах. Комахи з повним перетворенням. Лабораторна робота № 6 «Вивчення пристосування у зовнішній будові комах до середовища існування»

Суспільні комахи. Лабораторна робота № 7 «Визначення комах за допомогою визначальної картки»

Значення та охорона членистоногих

Молюски

Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски. Лабораторна робота № 8 «Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків» (на прикладі акваріумних видів)

Клас Двостулкові молюски. Лабораторна робота № 9 «Порівняння та визначення черепашок молюсків»

Хордові тварини. Безчерепні. Риби

Клас Головоногі молюски. Роль молюсків в екосистемах, їхнє значення для людини - МОЛЮСКИ

Тип Хордові. Підтип Безчерепні. Підтип Черепні (Хребетні). Лабораторна робота № 10 «Зовнішня й внутрішня будова ланцетника» (на постійних мікропрепаратах)

Надклас Риби. Особливості будови й життєдіяльності хрящових риб

Різноманітність хрящових риб

Особливості будови й життєдіяльності кісткових риб. Лабораторна робота № 11 «Вивчення зовнішньої будови та поведінки кісткових риб»

Розмноження кісткових риб і їхня поведінка

Різноманітність кісткових риб

Значення риб у природі та для людини. Рибне господарство. Охорона риб

Земноводні

Клас Земноводні. Особливості будови. Лабораторна робота № 12 «Порівняння скелетів земноводних та риб»

Особливості життєдіяльності та поведінки земноводних

Різноманітність і значення земноводних. Охорона земноводних

Плазуни

Клас Плазуни. Особливості будови та життєдіяльності плазунів

Різноманітність плазунів

Роль плазунів в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона плазунів

Птахи

Клас Птахи. Особливості будови. Лабораторна робота № 13 «Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір’я»

Особливості життєдіяльності птахів. Лабораторна робота № 14 «Вивчення особливостей будови скелета птахів»

Нервова система та поведінка птахів

Розмноження та розвиток птахів

Різноманітність птахів

Значення птахів. Охорона птахів

Ссавці

Клас Ссавці. Особливості будови

Особливості життєдіяльності ссавців

Розмноження й розвиток ссавців. Різноманітність ссавців: яйцекладні й сумчасті ссавці

Різноманітність плацентарних ссавців: ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни й Зайцеподібні

Різноманітність плацентарних ссавців: ряди Хоботні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати

Роль ссавців в екосистемах. Значення й охорона ссавців

Організми і середовище існування

Тварини та навколишнє середовище

Тварини та навколишнє середовищеОхорона тварин. Червона книга України. Природоохоронні території

Етичне ставлення людини до тварин

Історичний розвиток тваринного світу. Протерозойська ера. Палеозойська ера

Історичний розвиток тваринного світу. Мезозойська ера, Кайнозойська ера