Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008Вступ

Біологія — наука про живу природу. Рослинний світ - складова частина природи

Різноманітність живих організмів, їхня класифікація та середовища існування

Природа рідного краю

Розділ І. Рослини

Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин (на прикладі покрито-насінної дводольної рослини)

Основні процеси життєдіяльності рослин

Будова клітини. Лабораторна робота №1. Будова клітини рослини

Тканини рослин: їхні функції та взаємозв’язок

Органи рослин. їхні функції і взаємозв’язок. Корінь

Лабораторна робота № 3. Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями

Пагін. Лабораторні роботи № 4, 6. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів. Видозміни пагона

Внутрішня будова стебла. Лабораторна робота № 5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями

Листок. Лабораторна робота № 7. Будова та різноманітність листків

Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями

Середовища існування рослин. Зв’язки рослин з іншими компонентами екосистем

Відповідь рослин на подразнення

Тематична атестація “Будова та життєдіяльність рослин”

Тема 2. Розмноження і розвиток рослин

Розмноження рослин. Практична робота № І. Вегетативне розмноження рослин

Розмноження рослин

Будова та різноманітність квіток. Лабораторна робота № 9

Суцвіття

Запилення та запліднення у рослин

Насінина, плід. Лабораторна робота № 10. Будова та різноманітність плодів

Вплив умов середовища на проростання насіння. Ріст і розвиток рослин

Сезонні явища у житті рослин

Ознайомлення з сезонними явищами у житті рослин

Тематична атестація “Розмноження і розвиток рослин”

Розділ II. Різноманітність рослин

Тема 1. Водорості

Загальна характеристика водоростей. Лабораторна робота №11. Будова водорості

Відділ Зелені водорості

Відділи Діатомові, Бурі та Червоні водорості

Значення водоростей в природі та житті людини

Тема 2. Вищі спорові рослини

Вищі спорові рослини. Загальна характеристика вищих спорових рослин

Мохоподібні. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Значення в природі та житті людини

Відділи Плауноподібні та Хвощеподібні, їхня різноманітність і значення

Відділ Папоротеподібні, їхня різноманітність і значення

Узагальнюючий урок з теми “Вищі спорові рослини”

Тематична атестація “Водорості. Вищі спорові рослини”

Тема 3. Голонасінні

Загальна характеристика голонасінних. Лабораторна робота № 15. Будова голонасінних

Особливості розмноження голонасінних

Різноманітність голонасінних

Значення голонасінних у природі та житті людини

Тема 4. Покритонасінні

Загальна характеристика покритонасінних та їхня класифікація

Клас Дводольні. Родини Капустові, Селерові, Айстрові. Характеристика. Значення

Клас Дводольні. Родини Розові, Бобові, Пасльонові. Їхня характеристика та значення

Практична робота № 2. Визначення рослин класу Дводольні

Клас Однодольні. Родини Злакові, Лілієві, Цибулеві. їхня характеристика та значення

Практична робота № 3. Визначення рослин класу Однодольні

Найважливіші сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини

Узагальнюючий урок з теми “Відділ Покритонасінні рослини”

У світі рослин

Тематична атестація “Голонасінні. Покритонасінні”

Розділ III. Гриби та лишайники

Тема 1. Гриби

Загальна характеристика грибів

Нижчі гриби. Лабораторна робота №16. Будова нижчих грибів

Вищі гриби. Лабораторна робота №17. Будова вищих грибів

Незнайомі знайомці. (Значення грибів у природі та житті людини)

Тема 2. Лишайники

Лишайники — симбіотичні організми

Розділ IV. Бактерії

Загальна характеристика бактерій

Корисні бактерії

Шкідливі бактерії

Тематична атестація “Гриби. Лишайники. Бактерії”

Розділ V. Організми і середовище існування

Середовище існування та його чинники

Розселення рослин у природі

Екологічні групи рослин

Життєві форми рослин

Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їхня роль в екосистемах

Охорона природи

Пристосування рослин до життя в екосистемі (на прикладі будь-якої екосистеми своєї місцевості)

Розпізнавання рослин за особливостями будови вегетативних органів

Тематична атестація “Організми і середовище існування”

Додатки

Послідовний розвиток рослинного і тваринного світу в різні геологічні ери

Особливі типи та метаморфози пагонів

Способи вегетативного розмноження рослин у природі

Типи плодів

Поширення плодів і насіння

Поширення, біологія та господарське значення хвойних

Найважливіші культивовані та дикорослі Покритонасінні з класів Однодольні та Дводольні

Гриби-паразити, що викликають хвороби рослин

Правила збирання грибів та запобіжні заходи отруєння ними