Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СВІТУ

Тема 23. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН АЗІЇ. ЯПОНІЯ. КИТАЙ. ІНДІЯ. КРАЇНИ АМЕРИКИ. США, КАНАДА

КРАЇНИ АЗІЇ

Японія

Площа — 372,2 тис. км2 (більш ніж в 1,5 раза менша за територію України).

Кількість населення — 127,5 млн. осіб (2007).

Японія — острівна країна у Східній Азії. До складу території входить чотири великі острови: Хонсю, Кюсю, Сікоку і Хоккайдо, та близько 4 тис. малих. Країна омивається Японським, Східно-Китайським морем та водами Тихого океану. Найближчими сусідами Японії є Росія, Китай, Південна Корея, Північна Корея.

За кількістю населення Японія входить до першої десятки країн світу. Демографічною проблемою для Японії стало швидке зростання кількості людей старшої вікової групи за найвищої середньої тривалості життя у світі (81,8 року).

Японія є однонаціональною державою — 99 % від загальної кількості складають японці.

Середня густота населення складає 342 особи/км2, однак розміщене воно по території країни нерівномірно.

Майже 4/5 японців — міські жителі. Країна має трудові ресурси з високим рівнем професійної підготовки, культури праці та професійної мобільності.

Державною мовою є японська. Основні релігії — синтоїзм (культ божеств природи і предків) і буддизм.

Японія — високорозвинена постіндустріальна держава, один із центрів світової економіки. Господарство країни має високу технічну оснащеність, використовує сучасне устаткування і технології виробництва. Проблема нестачі місцевих природних ресурсів вирішується шляхом впровадження енерго та ресурсозберігаючих технологій у поєднанні з гнучкою політикою на зарубіжних ринках сировини. Зовнішні ресурси розвитку утворюються за рахунок реалізації на світових ринках високоякісної і конкурентоспроможної продукції наукоємних галузей господарства, науково-технічної інформації та експорту капіталу.

Найважливішу роль в економіці країни відіграє промисловість. На Японію припадає близько 12 % промислового виробництва світу. Найбільше значення мають машинобудування, чорна металургія, хімічна й нафтохімічна промисловість, а також електроенергетика. Більшість видів сировини для цих галузей імпортується.

Основне виробництво електроенергії забезпечують ТЕС. Поступово збільшується частка електроенергії, виробленої АЕС. Останнім часом набувають поширення нетрадиційні способи виробництва електроенергії: геотермальні, припливно-відпливні, геліоелектростанції тощо.

Характерною рисою кольорової металургії Японії є винесення «брудних виробництв» за межі країни.

Лідером промисловості, та й усієї сучасної японської економіки, є машинобудування, насамперед наукоємне.

Сільське господарство дає лише 2,2 % ВВП країни і забезпечує 3/4 потреб населення у продовольстві.

В Японії розвинені всі види транспорту, крім річкового та трубопровідного. На спеціальних лініях діють надшвидкісні поїзди Сінкансен («куля»), що розвивають швидкість близько 300 км/ год.

Зовнішні перевезення здійснюються за рахунок морського транспорту. Найбільші порти: Тиба, Йокогама, Кавасакі, Токіо, Нагоя, Осака, Кобе.