Географія - Ґрунтовна підготовка до ЗНО і ДПА

Тема 18. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТРАНСПОРТ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура (сфера послуг) — сукупність підприємств і установ виробничої й невиробничої сфер господарства, що обслуговують населення, надаючи різноманітні матеріальні та духовні послуги.

Від рівня розвитку соціальної інфраструктури залежить продуктивність праці, збільшення кількості вільного часу, підвищення кваліфікації, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку населення.Житлово-комунальне господарство задовольняє потреби населення у житлі та забезпечує належний стан приміщень. В Україні гострою залишається проблема нестачі житла. Краще забезпечені житлом жителі великих міст.

Позитивні зрушення спостерігаються в галузях побутового обслуговування, торгівлі, громадського харчування і зв’язку, що також пояснюється переходом на ринкові відносини і масовою приватизацією. Збільшується кількість магазинів, кафе, ресторанів, підприємств з ремонту побутової техніки та надання різноманітних послуг.

До закладів освіти належать насамперед середні загальноосвітні денні, вечірні і заочні школи. Розвиненою є мережа гімназій і ліцеїв, у тому числі приватних. До мережі навчальних закладів належать також позашкільні: будинки творчості, станції юних натуралістів, техніків, дитячі спортивні школи тощо.

Заклади культури — бібліотеки, музичні школи, школи мистецтв, художні школи, театри, музеї, кінотеатри — сконцентровані переважно у великих містах — Києві, Львові, Харкові, Донецьку, Одесі та містах Автономної Республіки Крим.

У сфері охорони здоров’я, відпочинку і фізичної культури діють як державні, так і приватні заклади. Найбільша кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 тис. населення є характерною для Києва й АР Крим. У Сумській, Чернігівській, Житомирській областях ці показники майже вдвічі нижчі.

Важливе місце у соціальній інфраструктурі посідає рекреаційне господарство — сукупність установ і закладів, що задовольняють потреби населення у лікуванні, оздоровленні та відпочинку. Рекреаційне господарство представлене санаторіями, курортами, пансіонатами, будинками і базами відпочинку тощо. Розвиток цієї сфери відбувається на основі використання рекреаційних ресурсів (морських, гірських районів, лісів, джерел мінеральних вод, лікувальних грязей тощо). Найбільша кількість рекреаційних установ розташовані у Криму, Карпатах, на узбережжі Чорного й Азовського морів.

На сьогодні сфера послуг в Україні має суттєві недоліки і потребує вдосконалення. Необхідним є створення нової сучасної мережі послуг як у великих містах, так і в інших населених пунктах України.