Теорія і методологія географічної науки - Мирослава Влах 2018Від наукового редактора

Передмова

Зміст і завдання навчальної дисципліни «теорія і методологія географічної науки»

Об’єкт навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни

Філософські засади навчальної дисципліни

Головні географічні концепти навчальної дисципліни

Завдання навчальної дисципліни

Проблемні питання

Питання для самоперевірки

Головні теоретико-методологічні засади сучасного наукознавства

Сутність наукового і позанаукового пізнання. Особливості географічного пізнання

Наукова картина Світу. Географічна картина Світу

Об’єкт і предмет наукового пізнання

Сутність і функції науки

Типологія науки

Концепції розвитку науки

Сучасні тенденції розвитку науки

Проблемні питання

Питання для самоперевірки

Суб’єкт наукового пізнання

Сутність суб’єкта наукового пізнання

Наукова комунікація: особливості, головні вимоги

Наукова діяльність

Просторові форми наукової діяльності

Організаційна структура науки

Проблемні питання

Питання для самоперевірки

Методи наукового пізнання

Принципи і методи наукового дослідження

Модернізація методу картографування

Теорія і метод районування: міждисциплінарний зміст

Метод ГІС-технологій

Геометод наукового пізнання

Проблемні питання

Питання для самоперевірки

Система наукового знання

Сутність наукового знання

Закономірності розвитку наукового знання

Структурні компоненти наукового знання

Аксіома, науковий закон, закономірність

Наукова мова

Науковий текст

Проблемні питання

Питання для самоперевірки

Об’єкт і предмет географічної науки

Місце географії в системі наук

Загальний об’єкт дослідження географічної науки: підходи до означення

Предмет дослідження географічної науки

Проблемні питання

Питання для самоперевірки

Структура географічної науки

Сутність і критерії класифікації науки

Схеми класифікації географічної науки

Сучасна системна класифікація географічної науки

Проблемні питання

Питання для самоперевірки

Системна методологія і теоретизація географії

Сутність поняття «система»

Структура і класифікація систем

Властивості систем

Головні системні категорії географічної науки

Географічні зв’язки

Проблемні питання

Питання для самоперевірки

Еволюція географії як зміна наукових парадигм

Наукові підходи до періодизації розвитку географічної науки

Етапи розвитку теорії і методології географічної науки

Антична натурфілософія і наукові парадигми сучасної географії

Проблемні питання

Питання для самоперевірки

Головні теоретико-методологічні проблеми природничої географії

Номінація науки

Зміст і завдання природничої географії

Структурування природничої географії

Система наукового природничо-географічного знання

Закони і закономірності природничої географії

Поняття ландшафту у природничій географії

Сучасні тенденції розвитку природничої географії

Проблемні питання

Питання для самоперевірки

Головні теоретико-методологічні проблеми суспільної географії

Номінація науки

Зміст і завдання суспільної географії

Структурування суспільної географії

Система наукового суспільно-географічного знання

Суспільно-географічні закони і закономірності

Сучасні тенденції розвитку суспільної географії

Проблемні питання

Питання для самоперевірки

Рекомендовані джерела

Додатки