Курс лекцій з географії світового господарства - С. І. Сюткін 2020Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення світового господарства

Тема 1. Поняття про світове господарство

Тема 2. Вплив НТР на структуру світового господарства

Тема 3. Природні ресурси і умови світового господарства

Тема 4. Сировинні проблеми світового господарства

Розділ 2. Основні галузеві системи світового господарства

Тема 5. Енергетика та паливно-енергетичний баланс світу

Тема 6. Географія металургії

Тема 7. Машинобудівний комплекс

Тема 8. Хімічна промисловість світу

Тема 9. Лісопромисловий комплекс

Тема 10. Легка промисловість світу

Тема 11. Харчова промисловість світу

Тема 12. Географія сільського господарства світу

Тема 13. Поняття про інфраструктуру. Географія транспорту світу

Тема 14. Географія світової науки

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Список рекомендованої літератури