Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку - К.В. Мезенцев 2005Вступ

Розділ 1. Суспільно-географічне прогнозування як напрям наукових досліджень

1.1. Становлення та розвиток суспільно-географічної прогностики

1.2. Поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічної прогностики

1.3. Об'єкти суспільно-географічного прогнозування

1.4. Сучасні напрями суспільно-географічних досліджень регіонального розвитку та прогнозування за рубежем

Розділ 2. Методологічна база суспільно-географічного прогнозування

2.1. Філософська методологія прогнозування регіонального розвитку

2.2. Загальнонаукова методологія прогнозування регіонального розвитку

2.3. Суспільно-географічна методологія прогнозування регіонального розвитку

2.4. Принципи суспільно-географічного прогнозування

Розділ 3. Теоретичні основи суспільно-географічного прогнозування регіонального розвитку

3.1. Регіональний розвиток як об'єкт суспільно-географічного прогнозування

3.2. Чинники регіонального розвитку (суспільно-географічний підхід)

3.3. Закономірності регіонального розвитку

Розділ 4. Методичні основи суспільно-географічного прогнозування регіонального розвитку

4.1. Етапи суспільно-географічного прогнозування регіонального розвитку

4.2. Інформаційне забезпечення суспільно-географічного прогнозування

4.3. Методи суспільно-географічного прогнозування

4.4. Організація прогнозування регіонального розвитку

Розділ 5. Суспільно-географічний прогноз регіонального розвитку

5.1. Суспільно-географічного районування

5.2. Аналіз еволюційності регіонального розвитку

5.3. Рейтингові оцінки регіонального розвитку

5.4. Статистичне прогнозування регіонального розвитку

5.5. Нелінійне прогнозування регіонального розвитку

Розділ 6. Використання суспільно-географічних прогнозів для потреб управління регіональним розвитком

Висновки

Список використаних джерел