Ґрунтознавство і географія ґрунтів - С.П. Позняк 2010Вступ

Розділ 1. Закономірності географії ґрунтів і ґрунтового покриву. Карти ґрунтів і ґрунтово-географічного районування світу та України

1. 1. Загальні закономірності географії ґрунтів і ґрунтового покриву

1.2. Ґрунтові карти світу та України

1.2.1. Ґрунтові карти світу

1.2.2. Ґрунтові карти України

1.3. Ґрунтово-географічне районування світу та України

1.3.1. Основи ґрунтово- географічного районування

1.3.2. Ґрунтово-географічне районування світу

1.3.3. Ґрунтово-географічне та агроґрунтове районування України

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 2. Ґрунти арктичної зони

2.1. Умови ґрунтотворення

2.2. Арктичні ґрунти

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 3. Ґрунти і ґрунтовий покрив тундрової зони

3.1. Умови ґрунтотворення

3.2. Тундрово-глейові ґрунти

3.3. Підбури й альфегумусові підзоли

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 4. Ґрунти тайгово-лісової зони

4.1. Умови ґрунтотворення

4.2. Глеєпідзолисті ґрунти

4.3. Підзоли

4.4.Дерново-підзолисті ґрунти

4.5.Болотно-підзолисті ґрунти

4.6.Мерзлотно-тайгові ґрунти

4.7. Болотні ґрунти

4.8. Дернові ґрунти

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 5. Ґрунти буроземно-лісової зони

Контрольні запитання і завдання

Розділ 6. Ґрунти лісостепової зони

6.1. Сірі лісові ґрунти

6.2.Чорноземи лісостепової зони

6.3.Лучно-чорноземні ґрунти

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 7. Ґрунти степової зони

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 8. Ґрунти сухостепової зони

8.1. Каштанові ґрунти

8.2. Лучно-каштанові ґрунти

Контрольні запитання та завдання

Література

Розділ 9. Засолені ґрунти і солоді

9.1. Солончаки

9.2. Солонці

9.3. Солоді

Контрольні запитання та завдання

Література

Розділ 10. Ґрунти напівпустель і пустель

10.1. Бурі напівпустельні ґрунти

10.2. Сіроземи

10.3. Ґрунти пустель

10.3.1. Сіро-бурі ґрунти

10.3.2. Пустельні примітивні ґрунти

10.3.3. Такири і такироподібні ґрунти

Контрольні запитання та завдання

Література

Розділ 11. Ґрунти перемінно-вологих ксерофітно-лісових і саванних субтропічних і тропічних областей

11.1. Коричневі ґрунти

11.2. Червоно-коричневі ґрунти

11.3. Сіро-коричневі ґрунти

11.4. Злитоземи (вертисолі)

11.5. Червоні і червоно-бурі ґрунти саван (фероземи)

Контрольні запитання та завдання

Література

Розділ 12. Ґрунти вологих лісових субтропічних, тропічних і екваторіальних областей

12.1. Червоноземи

12.2. Жовтоземи

12.3. Червоно-жовті і темно-червоні фералітні ґрунти

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 13. Ґрунти річкових заплав

Контрольні запитання і завдання

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 14. Піски та піщані ґрунти

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 15. Ґрунти гірських систем

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 16. Вулканічні ґрунти

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 17. Антропогенні ґрунти

17.1. Географія антропогенно-змінених ґрунтів

17.2. Види антропогенних впливів

17.3. Принципи класифікації антропогенно-змінених і антропогенних ґрунтів

17.4. Агрогенні (орні) ґрунти

17.5. Техногенні ґрунти

17.6. Міські ґрунти (урбаноземи)

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 18. Структура ґрунтового покриву

18.1. Елементарний ґрунтовий ареал

18.2. Ґрунтовий індивідуум

18.3. Ґрунтові комбінації

18.4. Антропогенна еволюція структури ґрунтового покриву

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 19. Агровиробниче групування, бонітування ґрунтів та оцінка земель

19.1. Агровиробниче групування ґрунтів

19.2. Бонітування ґрунтів

19.3. Грошова оцінка земель

Контрольні запитання та завдання

Література

Розділ 20. Картографування ґрунтового покриву

20.1. Ґрунт як об’єкт досліджень

20.2. Види ґрунтових обстежень та їхнє призначення

20.3. Класифікація ґрунтових обстежень за масштабом

20.4. Використання ґрунтових карт

Контрольні запитання і завдання

Література

Розділ 21. Охорона ґрунтів

21.1. Деградація ґрунтів

21.2. Ерозія і дефляція ґрунтів

21.3. Дегуміфікація ґрунтів

21.4. Підкислення ґрунтів

21.5. Ущільнення ґрунтів

21.6. Забруднення ґрунтів

21.7. Техногенна трансформація ґрунтів

21.8. Зрошення ґрунтів

21.9. Осушення ґрунтів

21.10. Моніторинг ґрунтів

21.11. Правові основи охорони ґрунтів і земель

Контрольні запитання і завдання

Література