Гендер і географія в Україні - Наталія Мезенцева 2013Передмова

Розділ 1. Теоретичні основи гендерних суспільно-географічних досліджень

1. Поняття гендеру та гендерної культури

2. Гендерна географія як напрямок наукових досліджень

Розділ 2. Зарубіжні дослідження з гендерної географії

1. Зарубіжна гендерна географія

2. Міжнародні організації в структурі гендерних досліджень

Розділ 3. Методологія гендерних суспільно-географічних досліджень

1. Методологія та методика гендерних суспільно-географічних досліджень

2. Методи гендерних досліджень

Розділ 4. Регіональний аналіз гендерних співвідношень в політичній та управлінській сферах України

1. Гендерні відміни в політичній сфері

2. Гендерні співвідношення в державному управлінні

Розділ 5. Регіональний аналіз гендерних співвідношень на ринку праці та в освітньо-науковій сфері України

1. Гендерні співвідношення на ринку праці

2. Гендерні відміни конкурентоспроможності на ринку праці

3. Гендерні співвідношення в освітній та науковій діяльності

Розділ 6. Гендерний аналіз демографічних показників та поширення соціальних негараздів в регіонах Україні

1. Демографічні аспекти гендерних співвідношень в регіонах

2. Гендерні відміни поширення соціальних негараздів

Розділ 7. Інтегральна оцінка гендерних співвідношень в регіонах України

1. Вплив соціально-економічних показників на гендерні співвідношення в регіонах

2. Типізація регіонів України за співвідношеннями гендерних індикаторів

Розділ 8. гендерна ідентифікація в регіонах України

1. Гендерні стереотипи в суспільстві

2. Регіональні відміни сприйняття гендерних ролей в Україні

Розділ 9. Громадські організації жінок і чоловіків в Україні

Розділ 10. Напрями оптимізації гендерної політики в Україні

1. Гендерні проблеми України

2. Стратегія державного регулювання гендерної рівності в Україні

Розділ 11. Гендерна політика в скандинавських країнах

1. Гендерна політика в Скандинавських країнах

2. Гендерні співвідношення у Фінляндії

Список використаних джерел

Додатки