Географія світового господарства - С. П. Кузик, О.І. Мамчур, І. В. Ванда 2014Передмова

Розділ 2. Завдання для практичних і семінарських занять, самостійної роботи студентів

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади географії світового господарства

2.1. Семінарське заняття. Поняттєво-термінологічний апарат курсу «Географія світового господарства»

2.2. Практична робота. Місце паливної промисловості світу в глобальному економічному просторі

2.3. Практична робота. Світова енергетика: проблеми використання ресурсного потенціалу

2.4. Практична робота. Машинобудування як провідна галузь світового господарства

2.5. Семінарське заняття. Географія обробної промисловості світу

Змістовний модуль 2. Компонентна і геопросторова структура світового господарства

2.6. Практична робота. Особливості компонентної та геопросторової структури сільського господарства світу

2.7. Практична робота. Географія транспорту світу

2.8. Практична робота. Географія сфери послуг світу

2.9. Практична робота. Зміни компонентної та геопросторової структури світового господарства кінця XX — початку XXI ст.

Розділ 3. Завдання індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів

3.1. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення індивідуальних навчально-дослідних завдань

3.2. Тематика індивідуальних навчально-дослідних робіт

Розділ 4. Завдання для контролю знань студентів

4.1. Тестові завдання

4.2. Описові завдання

4.3. Розкриття тем

4.4. Задачі

Розділ 5. Організаційні засади навчальної дисципліни

5.1. Мета і завдання навчальної дисципліни

5.2. Структура навчальної дисципліни

5.3. Критерії та шкала оцінювання знань студентів

Список використаних джерел

Глосарій

Додатки