Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) - М. М. Книш 2013Передмова

1. Організаційно-методичний розділ

1.1. Структура навчальної дисципліни

1.2. Програма навчальної дисципліни

1.3. Система оцінювання роботи студентів

Рекомендована література

Електронні інформаційні ресурси

2. Навчально-методичний розділ

2.1. Завдання практичних, семінарських, самостійних робіт змістовного модуля 1

§1. Макрорегіоналізація країн, що розвиваються

§2. Політико-територіальна організація країн, що розвиваються

§3. Типологія країн Латинської Америки та Карибського басейну

§4. Расово-етнічний склад населення латинської америки та карибських країн

§5. Участь Латинської Америки та Карибських країн у процесах політичної глобалізації

§6. Економічна інтеграція в Латинській Америці та Карибських країнах

§7. Актуальні політико-географічні проблеми Бразилії

§8. Нафтові ресурси Південно-західної Азії

§9. Типологія країн Південно-західної Азії за рівнем економічного розвитку

§10. Військові витрати країн Південно-західної Азії

§11. Процеси економічної глобалізації у Південній Азії

§13. Актуальні проблеми освіти у Південній Азії

§13. Актуальні економіко-географічні проблеми Індії

2.2. Тестові завдання для контролю знань змістовного модуля 1

2.3. Завдання практичних, семінарських, самостійних робіт змістовного модуля 2

§14. Участь країн Східної та Південно-Східної Азії у процесах фінансової глобалізації

§ 15. Актуальні проблеми людського розвитку в країнах Південно-Cхідної Азії

§ 16. Географія демократичних режимів у країнах Східної і Південно-Східної Азії

§ 17. Екологічний слід споживання Східної і Південно-Східної Азії

§ 18. Китай: становлення глобальної держави

§ 19. Релігійний склад населення Африки

§ 20. Типологія країн Африки за індексом багатовимірної бідності

§ 21. Актуальні проблеми промислового розвитку Африки

§ 22. Географія збройних конфліктів у Африці

§ 23. Аналіз асиметрії країн Океанії за базовими макропоказниками

2.4. Тестові завдання для контролю знань змістовного модуля 2

2.5. Індивідуальні навчально- дослідні завдання (ІНДЗ)

3. Інформаційно-аналітичний розділ

Додатки для виконання самостійних робіт, індивідуальних навчально-дослідних завдань та підготовки до іспиту