Політична географія і геополітика

ВСТУП

ЩО ТАКЕ ГЕОГРАФІЯ


ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ

ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА

СУЧАСНА СВІТОСИСТЕМА — КРАЇНИ, ДЕРЖАВИ, ТЕРИТОРІЇ ТА АКВАТОРІЇ

Території суверенних держав

Залежні країни і території

Води (акваторія) відкритого моря і територія Антарктиди

Мультинаціональні функціональні утворення: політико — географічний контекст

СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ СВІТУ


ТИПОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ ДЕРЖАВ

Форми державного правління

Політико — територіальний устрій

Політичні та економічні системи сучасних держав


ТЕРИТОРІЯ ДЕРЖАВИ

Склад території

Формування території держави

Освоєння територій, що не мають господаря

Набуття території, що належала іншій державі

Відмінності морфології та геопросторового положення території


КОРДОНИ ДЕРЖАВИ

Поняття державного кордону

Класифікація кордонів

Функції кордонів


ПОЛІТИКО — ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВИ

Географічне і політико — географічне положення держави

Глобальне ПГП

Регіональне ПГП


ВНУТРІШНЯ ГЕОПРОСТОРОВА БУДОВА ДЕРЖАВИ: АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ І СТОЛИЦЯ

Види територіального устрою держав

Територіальне управління у змішаних системах розселення й у великому місті

Геопросторовий каркас території країни


ЕЛЕКТОРАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Загальна характеристика електоральної географії

Електоральна географія України

Деякі особливості електоральної географії інших країн

Список рекомендованої літератури


ГЕОПОЛІТИКА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГЕОПОЛІТИКИ

Історичний розвиток геополітики як науки

Геополітика: поняття, предмет, суб'єкти, категорії

Парадигми геополітики


ІСТОРІОГРАФІЯ ШКІЛ ТА ТЕЧІЙ ГЕОПОЛІТИКИ

Німецька школа геополітики

Японська школа геополітики

Американська школа геополітики

Британська школа геополітики

Російська школа геополітики

Європейський континенталізм

Українська школа геополітики


ГЕОПОЛІТИЧНА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО СВІТУ


ГЕОПОЛІТИЧНА РОЛЬ РОСІЇ В ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ

Переосмислення геополітики в постбіполярному світі

Геополітична роль Росії у неоєвразійських геополітичних концепціях

Геополітичні сценарії розвитку Росії з позицій американського атлантизму

Місце і роль РФ у постбіполярному світі: аналіз сучасного стану


ЄВРОПА В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ

Геополітична ситуація в середині XX ст. і передумови початку інтеграційних процесів у Європі

Місце об'єднаної Європи на сучасній політичній карті світу


ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИЙ РЕГІОН У ГЕОПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Геополітнчне положення держав регіону

Північноамериканська інтеграція

Поле геостратегічних інтересів США

Геостратегічні пріоритети Канади

Геостратегічні вектори Мексики


АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Фактори сучасної геополітичної ситуації

Загальна характеристика основних геополітичних факторів

Загальні закономірності геополітичної ситуації у Східній та Південно-Східній Азії

Перспективи розвитку геостратегічиої ситуації в АТР