Географія державна атестація 9 клас

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Предмет і методи досліджень фізичної географії України


РОЗДІЛ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна на карті світу

Джерела географічної інформації

Карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення

Географічні дослідження на території України

Дослідники України


РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Рельєф України

Мінерально-сировинні ресурси

Геоморфологічна будова

Внутрішні води

Ґрунти й земельні ресурси

Рослинний покрив

Тваринний світ

Несприятливі природні процеси


РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Природно-територіальні комплекси

Фізико-географічне районування

Зона мішаних лісів

Зона лісостепу

Зона степу

Українські Карпати

Кримські гори

Природні комплекси морів, що омивають Україну


РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Геоекологічна ситуація в Україні

Використання й охорона природних умов та природних ресурсів


ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

  Автономна Республіка Крим

  Вінницька область

  Волинська область

  Дніпропетровська область

  Донецька область

  Житомирська область

  Закарпатська область

  Запорізька область

  Івано-Франківська область

  Київська область

  Кіровоградська область

  Луганська область

  Львівська область

  Миколаївська область

  Одеська область

  Полтавська область

  Рівненська область

  Сумська область

  Тернопільська область

  Харківська область

  Херсонська область

  Хмельницька область

  Черкаська область

  Чернівецька область

  Чернігівська область


ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Географічне положення України. Державний кордон

Геополітичне положення України

Адміністративно-територіальний поділ України


РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Сучасні демографічні процеси в Україні

Національний склад населення України

Система розселення на території України

Трудові ресурси і зайнятість населення

Загальна характеристика господарства України


РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

Економічний потенціал України

Промисловість

Паливна промисловість

Електроенергетика

Металургійна промисловість

Машинобудування і металообробка

Хімічна промисловість

Лісова й деревообробна промисловість

Промисловість будівельних матеріалів

Легка промисловість

Харчова промисловість

Соціальна інфраструктура

Сільське господарство

Транспорт

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України


РОЗДІЛ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Економіко-географічний поділ України


Економічні райони України

  Донецький економічний район

  Придніпровський економічний район

  Північно-Східний економічний район

  Столичний економічний район

  Центральний економічний район

  Подільський економічний район

  Північно-Західний економічний район

  Карпатський економічний район

  Причорноморський економічний район


РОЗДІЛ V. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Зміни природних умов і ресурсів під впливом господарської діяльності


РОЗДІЛ VІ. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


РОЗДІЛ VІІ. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

  Автономна Республіка Крим

  Вінницька область

  Волинська область

  Дніпропетровська область

  Донецька область

  Житомирська область

  Закарпатська область

  Запорізька область

  Івано-Франківська область

  Київська область

  Кіровоградська область

  Луганська область

  Львівська область

  Миколаївська область

  Одеська область

  Полтавська область

  Рівненська область

  Сумська область

  Тернопільська область

  Харківська область

  Херсонська область

  Хмельницька область

  Черкаська область

  Чернівецька область

  Чернігівська область


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО КУРСІВ «ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ» ТА «ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ»

ЛІТЕРАТУРА