Економічна та соціальна географія

ПЕРЕДМОВА


ВІД НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Тема 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА

1. Об'єкт, предмет і зміст СЕГ

2. Структура СЕГ

3. Зв'язки СЕГ з іншими науками

4. Функції СЕГ

Тема 2. ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ СЕГ

1. Терміни і поняття науки

2. Головне поняття соціально-економічної географії

3. Поняття території і територіальної організації

Тема 3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І ЗАВДАННЯ СЕГ

1. Етапи формування СЕГ

2. Завдання СЕГ на сучасному етапі

Тема 4. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

1. Суть і визначення основних понять

2. Формування політичної карти світу

3. Держави на політичній карті світу

4. Міжнародні (міждержавні) організації

Тема 5. СУЧАСНА ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СВІТУ

1. Підходи до типології

2. Соціально-економічна карта світу

Тема 6. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

1. Зростання кількості населення

2. Відтворення населення

3. Вікова структура населення

4. Сімейна структура населення

5. Освітній рівень населення

6. Расовий склад населення

7. Етнічний і мовний склад населення

8. Релігійний склад населення

9. Соціальна структура і зайнятість населення

10. Розміщення населення

11. Міграції населення

12. Сільське і міське населення

Тема 7. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТУ

1. Паливно-енергетичні ресурси

2. Нерудна хімічна і будівельна сировина

3. Земельні ресурси

4. Агрокліматичні ресурси

5. Водні ресурси

6. Біологічні ресурси

7. Рекреаційні ресурси

8. Ресурси Світового океану

9. Територіальне поєднання природних ресурсів

Тема 8. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

1. Світове господарство як економіко—географічна система

2. Еволюція світового господарства

3. Світове господарство в період науково-технічної революції (НТР) та інформаційних технологій

4. Галузева структура світового господарства

5. Промисловість світу та її розміщення

6. Сільське господарство

7. Туризм

8. Транспорт

9. Міжнародні економічні зв'язки

Тема 9. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

1. Політичні проблеми

2. Проблеми народонаселення

3. Екологічні проблеми

4. Економічні проблеми

5. Продовольчі проблеми

6. Соціальні проблеми


РЕГІОНИ І КРАЇНИ СВІТУ

Тема 10. ЄВРОПА

1. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА МАКРОРЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПИ

2. ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНА ЄВРОПА

  РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

  ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА

  УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА

  СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА

  РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ

  РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

3. ЗАХІДНА ЄВРОПА

  НІМЕЧЧИНА

  ФРАНЦІЯ

  ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

4. ПІВНІЧНА ЄВРОПА

  ШВЕЦІЯ (Королівство Швеція)

  НОРВЕГІЯ (Королівство Норвегія)

5. ПІВДЕННА ЄВРОПА

  РУМУНІЯ

  ІТАЛІЯ

  РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ

6. СХІДНА ЄВРОПА

  РОСІЯ (РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ)

Тема 11. АЗІЯ

1. ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АЗІЯ

  ТУРЕЧЧИНА

  ГРУЗІЯ

  АЗЕРБАЙДЖАН

  ВІРМЕНІЯ

  КОРОЛІВСТВО САУДІВСЬКА АРАВІЯ

  ІРАКСЬКА РЕСПУБЛІКА

  КУВЕЙТ

  ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА ІРАН

2. ПІВДЕННА АЗІЯ

  ІНДІЯ

3. ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ

  РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН

  РЕСПУБЛІКА ТУРКМЕНІСТАН

  АФГАНІСТАН

4. ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ

  ІНДОНЕЗІЯ

  КОРОЛІВСТВО ТАЇЛАНД

5. СХІДНА АЗІЯ

  КИТАЙ

  ЯПОНІЯ

Тема 13. АМЕРИКА

1. ПІВНІЧНА (АНГЛОМОВНА) АМЕРИКА

  СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США)

  КАНАДА

2. ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

  БРАЗИЛІЯ

  МЕКСИКА (Мексиканські Сполучені Штати)

Тема 14. АВСТРАЛІЯ

Тема 15. ОКЕАНІЯ

  НОВА ЗЕЛАНДІЯ

ДОДАТОК

Таблиця - Характеристика країн — основних суб'єктів політичної карти світу

Таблиця - ЗАЛЕЖНІ КРАЇНИ