Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 1 ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ.


ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА.

ІСТОРІЯ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

Для допитливих

СПОСОБИ ОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ

Градусна сітка Землі. Географічні координати точок.

Для допитливих

ЛІТОСФЕРА

Рельєф

Для допитливих


АТМОСФЕРА

Склад та будова атмосфери

Хмарність

Атмосферні опади

Погода та клімат

Кліматичні пояси

Для допитливих


ГІДРОСФЕРА

Гідросфера та її складові

Суша в океані

Води суходолу

Підземні води

Льодовики

Багаторічна мерзлота

Для допитливих


БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Будова біосфери

Ґрунти та їх основні типи

Природні комплекси

Для допитливих


Розділ 2 ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ


ОКЕАНИ

Тихий океан

Географічне положення, розміри, характер берегової лінії

Будова та рельєф дна

Клімат та властивості океанічних вод

Органічний світ

Ресурси океану та їх використання

Океанія


Атлантичний океан

Географічне положення, розміри, характер берегової лінії

Будова та рельєф дна

Клімат та водні маси

Органічний світ

Використання природних ресурсів


Індійський океан

Географічне положення, розміри, характер берегової лінії

Рельєф дна

Клімат та водні маси

Своєрідність органічного світу

Використання ресурсів океану


Північний Льодовитий океан

Географічне положення, розміри, характер берегової лінії

Особливості рельєфу дна

Клімат та води

Своєрідність органічного світу

Види господарської діяльності в океані

Для допитливих


АФРИКА

Географічне положення, особливості берегової лінії

Геологічний розвиток та формування рельєфу

Корисні копалини

Загальна характеристика клімату

Кліматичні пояси.

Природні зони

Екологічні проблеми

Населення Африки.

Політична карта Африки

Особливості господарства країн

Для допитливих


АВСТРАЛІЯ

Географічне положення Австралії

Геологічний розвиток і рельєф Австралії.

Загальна характеристика клімату Австралії

Кліматичні пояси

Внутрішні води Австралії

Унікальність і своєрідність органічного світу Австралії

Природні зони.

Зміна природи материка людиною

Населення Австралії


АНТАРКТИДА

Географічне положення

Історія відкриття і дослідження Антарктиди

Льодовиковий покрив Антарктиди

Підлідний рельєф

Корисні копалини

Клімат Антарктиди

Рослинний і тваринний світ Антарктиди


ПІВДЕННА АМЕРИКА

Географічне положення

Геологічний розвиток та формування рельєфу материка

Корисні копалини.

Кліматичні пояси

Внутрішні води

Природні зони

Висотна поясність в Андах

Населення Південної Америки

Формування політичної карти материка

Особливості господарства південноамериканських країн


ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Географічне положення

Геологічний розвиток та формування рельєфу материка

Корисні копалини

Кліматичні пояси.

Внутрішні води материка

Природні зони.

Висотна поясність Кордильєр

Населення Північної Америки

Політична карта Північної Америки

Для допитливих


ЄВРАЗІЯ

Географічне положення, розміри, характер берегової лінії.

Геологічний розвиток Євразії

Особливості рельєфу материка

Корисні копалини

Кліматичні пояси й типи клімату Євразії

Внутрішні води

Природні зони

Зміна природи материка людиною

Охорона природних комплексів Євразії

Політична карта Євразії

Для допитливих


Розділ 3 ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ


ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Загальні відомості про територію і кордони

Фізико-географічне положення України

Джерела географічних знань. Географічні карти

Вивчення території України в давні часи.

Наукові дослідження території України

Для допитливих


ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. РЕЛЬЄФ. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тектонічні структури в межах України

Геологічна будова України

Мінерально-сировинні ресурси

Для допитливих


КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ВНУТРІШНІ ВОДИ. ГРУНТИ І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ. ТВАРИННИЙ СВІТ

Кліматичні умови та ресурси

Внутрішні води

Ґрунти і земельні ресурси

Рослинний покрив

Тваринний світ

Для допитливих


ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Природно-територіальні комплекси

Фізико-географічне районування

Зона мішаних лісів

Зона степу

Українські Карпати

Густа річкова мережа

Кримські гори

Чорне море

Азовське море

Для допитливих


ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Природні умови та природні ресурси України

Лісові ресурси України

Природно-заповідний фонд України

Моніторинг навколишнього середовища в Україні

Для допитливих


Розділ 4 ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ


УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Економіко-географічне положення України

Політико-географічне (геополітичне положення)

Адміністративно-територіальний устрій України

Для допитливих

Зміни в територіально-адміністративному поділі України з 1990 по 2007 р


НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Сучасні демографічні процеси в Україні.

Національний склад населення України

Система розселення на території України

Трудові ресурси і зайнятість населення

Для допитливих


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Загальна характеристика господарства України

Промисловість

Паливно-енергетичний комплекс. Металургія

Паливна промисловість

Газова промисловість

Металургійна промисловість

Для допитливих


МАШИНОБУДУВАННЯ. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЛІСОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Машинобудування

Хімічна промисловість

Лісова і деревообробна промисловість

Промисловість будівельних матеріалів

Легка промисловість

Харчова промисловість

Соціальна інфраструктура

Для допитливих


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТРАНСПОРТ. УКРАЇНА і СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільське господарство

Транспорт

Україна і світове господарство

Для допитливих


ТЕРИТОРИАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Територіальний поділ України

Донецький економічний район

Придніпровський економічний район

Північно-Східний економічний район

Столичний економічний район

Центральний економічний район

Подільський економічний район

Карпатський економічний район

Причорноморський економічний район

Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України


Розділ 5 ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ


ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

Предмет соціально-економічної географії світу. Історико-географічні регіони

Політична карта світу

Типологія країн світу

Міжнародні організації.

Розміщення та розселення населення.

Міграційні процеси.

Мовний і етнічний склад населення

Світові релігії

Трудові ресурси

Для допитливих


ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси

Світове господарство

Географія основних галузей промисловості світу

Металургійна промисловість

Світове сільське господарство

Географія світового транспорту

Міжнародні економічні зв'язки

Глобальні проблеми людства

Сировинна й енергетична проблеми

Демографічна й продовольча проблеми

Проблема тероризму й боротьби зі злочинністю

Для допитливих


КРАЇНИ ЄВРОПИ

Загальна характеристика

Німеччина

Велика Британія

Франція

Італія

Польща

Росія

Білорусь

Для допитливих


КРАЇНИ АЗІЇ

Загальний огляд

Японія

Китай

Індія

Для допитливих


КРАЇНИ АМЕРИКИ

Загальний огляд

США

Канада

Мексика

Бразилія

Аргентина

Для допитливих


КРАЇНИ АФРИКИ. АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ

Єгипет

Південна Африка

Австралія

Країни Океанії

Нова Зеландія

Для допитливих