Соціальна географія - М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик 2019Передмова

І.Організаційно-методичний розділ

1.1. Опис навчальної дисципліни

1.2. Структура навчальної дисципліни

1.3. Зміст навчальної дисципліни

1.4. Методи контролю

1.5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальна соціальна географія

Змістовий модуль 2. Спеціальна соціальна географія

Змістовий модуль 3. Регіональна соціальна географія

Список рекомендованої літератури

ІІ.Навчально-методичний розділ

2.1. Семінарські й практичні завдання,завдання для самостійної роботи студентів, словник термінів, питання для самоперевірки

Змістовий модуль 1. Загальна соціальна географія. Тема 1. Об’єкт, предмет, зміст та функції соціальної географії

Змістовий модуль 1. Загальна соціальна географія. Тема 2. Методи соціально-географічних досліджень

Змістовий модуль 2. Спеціальна соціальна географія. Тема 3. Рівень та якість життя населення. Медична й рекреаційна географія України

Змістовий модуль 2. Спеціальна соціальна географія. Тема 4. Географія культури та сакральна географія. Географія повсякденного життя

Змістовий модуль 2. Спеціальна соціальна географія. Тема 5. Географія соціально-побутового комплексу України

Змістовий модуль 2. Спеціальна соціальна географія. Тема 6. Географія культурно-освітнього комплексу України

Змістовий модуль 3. Регіональна соціальна географія. Тема 7. Соціально-географічні контрасти між макрореґіонами сучасного світу

Змістовий модуль 3. Регіональна соціальна географія. Тема 8. Соціальна географія Європи: проблеми цивілізаційної ідентичності та розвитку туризму

Змістовий модуль 3. Регіональна соціальна географія. Тема 9. Суспільно-географічна регіоналізація України. Проблеми реалізації соціальної політики. Географія соціальних негараздів України

2.2. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання

Структура індивідуального навчально-дослідного завдання

Методичні рекомендації до оформлення

ІІІ. Інформаційно-аналітичний розділ

Додатки для виконання практичних, семінарських та самостійних робіт

Додаток А.1. Ірина Ванда, Любов Котик, Ігор Ранця. Соціально-географічні ідеї у працях Степана Рудницького

Додаток Б.1. Просторово-часова призма (за Т. Гегерстрандом)

Додаток Б.2. Структурна модель ментальних карт. (Р. Кітчін, М. Блейдес (R. Kitchin, М. Blades), 2002)

Додаток В.1. Інтегральний регіональний індекс людського розвитку, 2017

Додаток В.2. Індекс регіонального людського розвитку

Додаток В.3.Соціально-економічний розвиток регіонів України, 2017

Додаток В.4.Індекс людського розвитку країн світу, 2017 (Human Development Index, 2017)

Додаток В.5.Захворюваність населення України

Додаток В.6.Динаміка захворюваності населення України

Додаток В.7.Стан медичної та рекреаційної сфер України, 1990-2017 рр.

Додаток В.8.Розвиток медичної сфери України, 2017

Додаток В.9.Медико-географічне районування України (О. Шаблій, Л. Шевчук, 1997)

Додаток В.10.Розвиток санаторно-курортної сфери України, 2017

Додаток В.11.Туристично-рекреаційне районування України (м. Білецький, л. Котик, 2019)

Додаток В.12.Ірина Ванда, Любов Котик, Ігор Ранця. Актуальність ідей Олени Степанів у трансформації медичної сфери сільської місцевості Львівської області

Додаток В.13. Мирослав Біленький, Любов Котик. Актуалізація екскурсійної діяльності на території поліського туристично-рекреаційного району України

Додаток В.14. Мирослав Біленький, Любов Котик. Карпатсько-подільський рекреаційний район України: сучасний стан і перспективи розвитку

Додаток В.15. Мирослав Біленький, Любов Котик.Придніпровський туристично-рекреаційний район України: проблеми і перспективи розвитку

Додаток В.16. Мирослав Біленький, Любов Котик. Приморський туристично-рекреаційний район України: сучасний стан і проблеми розвитку

Додаток Д.1. Релігійна мережа в Україні

Додаток Д.2. Структура релігійної мережі в Україні

Додаток Д.3. Релігійна мережа в Україні: регіональний огляд, 2017

Додаток Д.4. Релігійне районування України (О. Шаблій, Л. Шевчук, 1999)

Додаток Д.5. Етнографічне районування України

Додаток Д.6. Список об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО в Україні, 2017

Додаток Е.1. Сфера послуг України, 2017

Додаток Е.2. Роздрібна торгівля, 2017

Додаток Е.3. Мирослав Білецький. Ідеї Володимира Кубійовича щодо дослідження сфери послуг в «Еенциклопедії українознавства»

Додаток Ж.1. Стан культурно-освітнього комплексу України, 1990—2017 рр.

Додаток Ж.2.Освітня інфраструктура України, 2017

Додаток Ж.3. Культурна інфраструктура України, 2017

Додаток Ж.4. Мирослав Білецький. Структурно-динамічні процеси розвитку сфери послуг Львівської області

Додаток И.1. Індекс глобалізації КОФ (KOF index of Globalization)

Додаток И.2. Індекс соціальної глобалізації КОФ, 2016 (KOF index of Social Globalization, 2016)

Додаток И.3. Країни світу за географічними світами

Додаток К.1. В'їзний туризм країн Європи, 2010-2017 рр.

Додаток К.2. Ірина Ванда. Активізація туристично-рекреаційного потенціалу українського Розточчя: суспільно-географічні аспекти

Додаток К.3. Любов Котик. Роль туризму у трансформації господарського комплексу Львівської області

Додаток Л.1. Суспільно-географічне районування України (о. Шаблій, 1993)

Додаток Л.2. Мирослав Білецький, Любов Котик. Географія соціальних негараздів: становлення науки в Україні

Додаток Л.3. Любов Котик, Юлія Смоляк. Географія злочинності держав світу

Додаток Л.4. Безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років

Додаток Л.5. Рівень зареєстрованого безробіття, 1995-2017

Додаток Л.6. Захворюваність на ВІЛ/СНІД, 2017

Додаток Л.7. Захворюваність на активний туберкульоз, 2000-2017

Додаток Л.8. Злочинність, 2017