Усі формули та таблиці. Практичний довідник 2021Грецький алфавіт

Римські цифри

Подання цілих чисел за допомогою виділених ступенів десяти

Правила округлення

Префікси для утворення кратних і дольних одиниць

Основні одиниці й величини

Математичні постійні

Фізичні й хімічні постійні

Густина ρ газів при 0°С

Густина твердих речовин і рідин при 20 °С

Рідина

Коефіцієнт тертя

Коефіцієнт опору повітря

Швидкість звуку

Питома теплоємність твердих тіл і рідин

Температура плавлення і питома теплота плавлення

Температура кипіння і питома теплота випару

Питома теплоємність газів при постійному тиску і при постійному об’ємі, питома газова постійна

Коефіцієнт теплопровідності λ, при 20 °С

Коефіцієнт об’ємного розширення рідин при 20 °С

Динамічна в’язкість η рідин при 0 °С

Коефіцієнт лінійного розширення твердих тіл при 20 °С

Коефіцієнт залежності температури кипіння рідин від тиску Ψ

Постійні Ван-дер-Ваальса а і b

Електрохімічний еквівалент

Температурний коефіцієнт електричного опору для початкової температури 20°С

Питомий електричний опір і питома електрична провідність

Відносна діелектрична проникність