Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття

§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення

§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів

§ 5. Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи

§ 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

§ 7. Періодична система хімічних елементів

§ 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва

§ 9. Атом: ядро плюс електрони

§ 10. Нукліди. Ізотопи

§ 11. Рух електронів в атомі. Електронні орбіталі

§ 12. Структура електронної оболонки атома

§ 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів

§ 14. Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи

§ 15. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів

§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі та за будовою атома

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 17. Природа хімічного зв'язку

§ 18. Ковалентний зв'язок

§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок

§ 20. Йонний зв'язок

§ 21. Ступінь окиснення елементів

§ 22. Застосування поняття про ступінь окиснення

§ 23. Будова твердих речовин та їхні властивості

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 25. Молярна маса

§ 26. Молярний об'єм

§ 27. Відносна густина газів

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 28. Класи неорганічних сполук

§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 30. Хімічні властивості оксидів

§ 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

§ 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів

§ 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 35. Хімічні властивості кислот

§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення

§ 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування

§ 38. Хімічні властивості солей

§ 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди

§ 40. Способи добування оксидів

§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей

§ 42. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

§ 43. Розв'язання експериментальних задач