Розв’язання вправ та завдань до підручника «Біологія» П.Г. Балана 11 клас - 2011 рік

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Будова статевих клітин.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Ембріогенез хордових.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Розв’язування задач з екології.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 Порівняння природного та штучного добору.