Підготовка до ЗНО - АНГЛІЙСЬКА МОВА - Навчальний посібник

Передмова

SECTION I. GRAMMAR

TEST YOURSELF

Unit 1. NOUN (ІМЕННИК)

Unit 2. ARTICLE (АРТИКЛЬ)

Unit 3. PRONOUN (ЗАЙМЕННИК)

Unit 4. ADJECTIVE (ПРИКМЕТНИК)

Unit 5. ADVERB (ПРИСЛІВНИК). NUMERAL (ЧИСЛІВНИК)

Unit 6. VERB. TENSE ASPECT FORMS (ACTIVE VOICE) (ДІЄСЛОВО. ВИДО-ЧАСОВІ ФОРМИ (АКТИВНИЙ СТАН))

Unit 7. THERE IS/ARE. HAVE/HAVE GOT

Unit 8. PREPOSITION (ПРИЙМЕННИК)

Unit 9. CONJUNCTION (СПОЛУЧНИК)

Unit 10. PASSIVE VOICE (ПАСИВНИЙ СТАН)

Unit 11. MODAL VERBS (МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА)

Unit 12. REPORTED SPEECH. SEQUENCE OF TENSES (НЕПРЯМА МОВА. УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ)

Unit 13. INFINITIVE (ІНФІНІТИВ). ING-FORMS (ГЕРУНДІЙ, ДІЄПРИКМЕТНИК І ДІЄПРИСЛІВНИК)

Unit 14. CONDITIONALS (УМОВНІ РЕЧЕННЯ)

PROGRESS TEST

SECTION II. READING AND VOCABULARY

TEST YOURSELF

Unit 1. PEOPLE

Unit 2. HISTORY

Unit 3. YOUR HEALTH

Unit 4. FOOD AND MEALS

Unit 5. EDUCATION

Unit 6. WORK

Unit 7. ART

Unit 8. TEENAGERS

Unit 9. TRAVEL

Unit 10. SHOPPING

Unit 11. SPORTS AND GAMES

Unit 12. THE ENVIRONMENT

Unit 13. SCIENTIFIC PROGRESS

PROGRESS TEST

SECTION III. TESTS

TEST 1

TEST 2

SECTION IV. SPEAKING

КЛЮЧІ ДО ТЕСТОВИХ І ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ