Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА

ДОВІДНИК

  ФОНЕТИКА

Англійський алфавіт і звукові значення його букв

Правила читання голосних

Правила читання приголосних

Вплив приголосних на читання деяких голосних

Читання закінчення - s

Читання закінчення - ed

Редукція голосних

Читання багатоскладових слів

Інтонація


  МОРФОЛОГІЯ

Іменник (THE NOUN)

Артикль (THE ARTICLE)

Прикметник (THE ADJECTIVE)

Числівник (THE NUMERAL)

Займенник (THE PRONOUN)

Дієслово (THE VERB)

Прислівник (THE ADVERB)

Прийменник (THE PREPOSITION)

Сполучник (THE CONJUNCTION)

Словотворення (WORD-BUILDING)


  СИНТАКСИС

Речення (THE SENTENCE)

Головні члени речення (THE PRINCIPAL PARTS OF THE SENTENCE)

Другорядні члени речення (THE SECONDARY PARTS OF THE SENTENCE)

Порядок слів в англійському реченні (WORD ORDER IN THE ENGLISH SENTENCE)

Умовні речення (CONDITIONAL SENTENCES)

Узгодження часів (SEQUENCE OF TENSES)

Перехід прямої мови в непряму

Таблиця неправильних дієслів


ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Синоніми

Фразові дієслова

Граматика

Словотворення

Лексика у контексті

Письмо

Відповіді


ПІДГОТОВКА ДО ЗНО

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов

Характеристика тесту з англійської мови

Загальні стратегії успіху

Складові частини тесту

  Читання

  Письмо

Відповіді на тестові завдання


Тестові задання у форматі ЗНО

Відповіді на тестові завдання у форматі ЗНО