ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ФОНЕТИКА

Приголосні (Consonants)

Читання сполучень приголосних літер

Позиція

Вимова

Приклади

sh

Будь-яка

ʃ

she

ch

Будь-яка

[tʃ]

chess

tch

Після коротких голосних

[tʃ]

match

ck

Після коротких голосних

[k]

black

th

1. На початку повнозначних слів і наприкінці слова

2. На початку займенників, службових слів і між голосними

[θ]

[ð]

thick, myth this, bathe

wh

1. На початку слова перед усіма голосними, крім 0

2. Перед літерою о

[w]

[h]

what

who

ng

Наприкінці слова

[ղ]

long

nk

Будь-яка

[ղ]

thank

kn

На початку слова

[n]

know, knife

wr

На початку слова перед голосними

[r]

write

mb

Наприкінці слова

[m]

climb, comb

mn

Наприкінці слова

[m]

autumn

gh

1. На початку слова

2. У середині та в кінці слова

[g]

[--]

[f]

ghost

high

laugh, enough

ph

Будь-яка

[f]

phone, elephant

pn, ps

У словах грецького походження

[n]

[s]

pneumonia

psyche

sc

Перед е, і, у

[s]

science

rh

На початку слова

[r]

rhythm