ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Дієслово may (might)

1. Дієслово may у сполученні з інфінітивом основного дієслова вживається:

а) для вираження формального дозволу або прохання:

You may open the window. — Ти можеш відчинити вікно. (Тобі дозволяють відчинити вікно.)

May I соmе in? — Можна увійти? (Дозвольте увійти?)

You may stay with us. — Ви можете залишитися з нами.

I can open the window, but I may not do it. — Я можу відчинити вікно, але мені не дозволяють цього робити.

б) для вираження ймовірності:

Не may coach them now. — Він можливо тренує їх зараз.

в) для вираження припущення щодо майбутніх подій:

It may snow at night. — Вночі, можливо, буде сніг.

The guests may соmе earlier. — Гості, можливо, прийдуть раніше.

г) для вираження побажання, надії:

May she be happy! — Щастя їй!

May you be lucky! — Щасти вам!

Питальна

Заперечна

I (you, he, she, it, we, they) may do it.

May I (you, he, she, it, we, they) do it?

I (you, he, she, it, we, they) may not do it.

2. Дієслово may вживається лише у теперішньому часі. Дозвіл або заборону стосовно дії у минулому або майбутньому часі можна виразити за допомогою словосполучень to be allowed, to be permitted:

We were allowed (permitted) to go home. — Нам дозволили йти додому.

Не will be permitted to go to school tomorrow. — Йому дозволять йти до школи завтра.

3. Форма might у значенні минулого часу дійсного способу вживається в основному у підрядних реченнях відповідно до правила узгодження часів.

Питальна

Заперечна

I (you, he, she, it, we, they) might do it.

Might I (you, he, she, it, we, they) do it?

I (you, he, she, it, we, they) might not do it.