ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Дієслово can (could)

1. Дієслово сап вживається для вираження:

а) можливості:

I can run fast. — Я можу швидко бігати.

б) уміння:

I can speak English. — Я можу (вмію) говорити англійською мовою.

в) прохання:

Can you соте to ту place? — Ти можеш прийти до мене?

г) пропозиції послуг:

Can I help you with this translation? — Я можу допомогти тобі з цим перекладом?

Питальна

Заперечна

I (you, he, she, it, we, they) can do it.

Can I (you, he, she, it, we, they) do it?

I (you, he, she, it, we, they) cannot (can't) do it.

2. Дієслово could вживається для вираження:

а) можливості в минулому:

I could run fast when I was young. — Я міг швидко бігати, коли був молодим.

б) ввічливого прохання:

Could you help те with the translation of this text? — Ви не могли б мені допомогти з перекладом цього тексту?

в) узгодження часів:

Не said they could not (couldn’t) come. — Він сказав, вони не можуть прийти.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після модального дієслова could інфінітив вживається без частки to.

Наприклад:

She could swim when she was б years old.

Питальна

Заперечна

I (you, he, she, it, we, they) could do it.

Could I (you, he, she, it, we, they) do it?

I (you, he, she, it, we, they) could not (couldn't) do it.

3. Разом с модальним дієсловом сап вживається сполучення to be able to.

Порівняйте:

be able to

I can do it. — Я можу це зробити.

I'm able to do it. — Я можу це зробити (в змозі).

I could do it. — Я міг це зробити.

I was able to do it. — Я зміг це зробити.

I can do it tomorrow. — Я можу це зробити завтра.

I'll be able to do it tomorrow. — Я зможу це зробити завтра.


ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після сполучення to be able інфінітив вживається з часткою to.

Наприклад:

She was able to swim when she was б years old.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після модального дієслова тау інфінітив вживається без частки to.

Наприклад: May I come in?

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після модального дієслова might інфінітив вживається без частки to. Наприклад: I might do this work.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після модального дієслова should інфінітив вживається без частки to. Наприклад: You should see a doctor.