ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Модальні дієслова (Modal Verbs)

До модальних дієслів належать: can, may, should, must, need, ought та деякі інші. Ці дієслова означають не саму дію, а лише ставлення до неї мовця. Вони вживаються в сполученні з інфінітивом іншого дієслова.

Модальні дієслова мають деякі особливості:

1. Не змінюються ні за особами, ні за числами.

2. Не мають форм інфінітива, герундія, дієприкметника, а тому не мають складних часових форм — майбутнього часу, тривалих і перфектних часів.

3. Після них інфінітив вживається без частки to (за винятком дієслів have, be, ought):

She may arrive tomorrow. — Можливо, вона приїде завтра.

4. Не мають закінчення -(e)s у третій особі однини the Present Indefinite.

5. Утворюють питальну і заперечну форми без допоміжного дієслова.

У питальній формі модальне дієслово ставиться перед підметом: May I соте in? — Можна увійти?

Can you translate the article? — Ви можете перекласти статтю? У заперечній формі частка not вживається безпосередньо після дієслова:

You should not do it. — Вам не слід цього робити.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Після модального дієслова сап інфінітив вживається без частки to.

Наприклад: I can swim.