ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Дієслова tо do, tо bе, tо have

Уживання змістового дієслова to have got

Present

Питальна

Заперечна

I (you, we, they) have got.

Have I (you, we, they)got?

I (you, we, they) haven't got.

He (she, it) has got.

Has he (she, it) got?

He (she, it) hasn't got.