ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ФОНЕТИКА

Приголосні (Consonants)

Подвійні варіанти вимови деяких приголосних

Позиція

Вимова

Приклади

с

1. Перед е, і, у

2. Перед а, о, u, усіма приголосними та наприкінці слів

[s]

[k]

cent, pencil, icy cap, come, cup, black

g

1. Перед е, і, у

2. Перед а, о, u, усіма приголосними та наприкінці слів

[ʤ]

[g]

page, gin, gypsy gas, good, green, big

s

1. На початку слова, перед глухими приголосними та наприкінці слова після глухих

2. Між голосними, наприкінці слів і після дзвінких приголосних

[s]

[z]

sit, student, lists please, ties, pens

x

1. Перед приголосними та наприкінці слів

2. Перед наголошеним голосним

[ks]

[ gz]

text, six example, exam