ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Доконані часи (Perfect Tenses)

Утворення і вживання минулого доконаного тривалого часу (The Past Perfect Continuous Tense)

Стверджувальна

Питальна

Заперечна


I had been working.

Had I been working?

I had not (hadn't) been working.You had been working.

Had you been working?

You had not (hadn't) been working.


He had been working.

Had he been working?

He had not (hadn't) been working.

She had been working.

Had she been working?

She had not (hadn't) been working.


It had been working.

Had it been working?

It had not (hadn't) been working.We had been working.

Had we been working?

We had not (hadn't) been working.


You had been working.

Had you been working?

You had not (hadn't) been working.

They had been working.

Had they been working?

They had not (hadn't) been working.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Форми the Present Perfect утворюються за допомогою допоміжного дієслова had і III форми основного дієслова: She had already finished the translation by 6 p.m. — Вона закінчила переклад до шостої вечора.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Форми the Present Perfect Continuous утворюються за допомогою допоміжного комплексе з дієсловами had been і IV форми основного дієслова. She had been translating for two hours by the time he came. — Вона перекладала дві години до того часу, коли він прийшов.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Форми the Future Perfect утворюються за допомогою допоміжного комплекса з дієсловами will have і ill форми основного дієслова.

She will have finished the translation by 6 p.m. — Вона закінчить переклад до шостої вечора.

1. The Past Perfect Continuous утворюється з допоміжного комплекса з дієсловом had been і IV форми основного дієслова.

2. The Past Perfect Continuous означає дію або серію дій, які почалися до певного моменту в минулому і продовжуються або щойно закінчилися в той момент.

3. Момент у минулому може бути виражений такими прислівниками, як: by that time, by the end of the year, by five o’clock, підрядними реченнями часу (when he came, by the time we came):

By the time he came we had been working for two hours. — До того часу, коли він прийшов, ми працювали дві години.

4. У розмовній мові вживаються такі самі скорочені форми, як у the Past Perfect, наприклад:

I’d been working. She hadn’t been working.