ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Тривалі часи (Continuous Tenses)

Утворення і вживання минулого тривалого часу (The Past Continuous Tense)

1. Форми the Past Continuous утворюються аналогічно до форм the Present Continuous, але допоміжне дієслово to be ставиться у формі the Past Indefinite (was, were):

Питальна

Заперечна

I was working.

Was I working?

I was not working.

You were working.

Were you working?

You were not working.

He was working.

Was he working?

He was not working.

She was working.

Was she working?

She was not working.

It was working.

Was it working?

It was not working.

We were working.

Were we working?

We were not working.

You were working.

Were you working?

You were not working.

They were working.

Were they working?

They were not working.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Форми the Past Continuous утворюються за допомогою допоміжного дієслова to be у формі the Past indefinite (was, were) і IV форми основного дієслова.

She was playing at 5 p. m. yesterday. — Вона грала о п'ятій вчора.

The Past Indefinite

I was reading a book when you entered. — Я читав книжку, коли ти увійшов.

I read books in the evening. — Увечері я читав книжки (звичайно).

It was raining at 7 p.m. — 0 сьомій годині йшов дощ.

It often rained in autumn. — Восени часто йшов дощ.