ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Тривалі часи (Continuous Tenses)

Уживання теперішнього тривалого часу (The Present Continuous Tense)

1. The Present Continuous вживається для вираження тривалої дії, що відбувається в момент мовлення. Наявність слів, що позначають момент мовлення (now зараз; at this moment у цей момент), не обов’язкова, оскільки сама форма вказує, що дія відбувається в момент мовлення.

Who is reading a book in that room? — Хто читає книжку в тій кімнаті?

2. The Present Continuous вживається для вираження тривалої дії, що відбувається в теперішній час.

She is writing a new book. — Вона (зараз) пише нову книгу.

3. Для вираження запланованої дії у найближчому майбутньому:

We are going to the theatre tonight. — Ми йдемо в театр сьогодні ввечері.

4. Для вираження наміру:

I’m going to spend my holidays in the Crimea. — Я збираюся провести канікули в Криму.

5. У Present Continuous не вживаються дієслова to see, to know, to hear, to feel, to want, to like, to understand та деякі інші. Порівняйте:

The Present Indefinite

He is reading a book in the room. — Він читає книжку у кімнаті.

He always reads books in the evening. — Увечері він завжди читає книжки.

He is building a new house to his sister. — Він будує новий будинок для своєї сестри.

Не is a builder. Не builds houses. — Він будівельник. Він будує будинки.

Look! The water is boiling in the kettle! — Дивись! Вода кипить у чайнику!

Water boils at 100 °С. — Вода кипить при 100 °С.

Bob is arriving tonight. — Боб приїздить сьогодні увечері.

The bus arrives at 10 o'clock. — Автобус прибуває о десятій годині, (за розкладом)