ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Тривалі часи (Continuous Tenses)

Утворення теперішнього тривалого часу (The Present Continuous Tense)

Питальна

Заперечна

I am working.

Am I working?

I am not working.

You are working.

Are you working?

You are not working.

He is working.

Is he working?

He is not working.

She is working.

Is she working?

She is not working.

It is working.

Is it working?

It is not working.

We are working.

Are we working?

We are not working.

You are working.

Are you working?

You are not working.

They are working.

Are they working?

They are not working.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Форми the Present Continuous утворюються за допомогою допоміжного дієслова to be в особовій формі (am, is, are) і IV форми основного дієслова. She is playing now. — Вона зараз грає.

Коротка відповідь

Am i working?

Yes, I am.

No, I am not.

Is he (she, it) working?

Yes, he (she, it) is. No, he (she, it) isn't.

Are you (we, they) working?

Yes, you (we, they) are. No, you (we, they) aren't.

1. Стверджувальна форма the Present Continuous утворюється з допоміжного дієслова to be в особовій формі (am, is, are) і Present Participle основного дієслова:

Не is reading a newspaper now. — Він зараз читає газету.

2. Для утворення питальної форми допоміжне дієслово (am, is, are) ставиться перед підметом:

Is he reading a newspaper now? — Він зараз читає газету?

3. Для утворення заперечної форми після допоміжного дієслова (am, is, are) ставиться частка not:

Не is not (isn’t) reading a newspaper now. — Він зараз не читає газету.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Вживання the Present Continuous часто позначається такими обставинами, як now, at this moment, at present.