ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Тривалі часи (Continuous Tenses)

Поняття про тривалі часи

1. Часи групи Continuous вживаються для вираження дії як процесу, тобто дії, що триває в момент мовлення або в теперішній період часу (the Present Continuous), тривала в якийсь момент або період часу в минулому (the Past Continuous), триватиме у певний момент або період часу в майбутньому (the Future Continuous).

2. The Continuous Tenses утворюється з допоміжного дієслова to be у відповідній часовій формі (Present, Past, Future) та дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова.

3. Present Participle утворюється додаванням закінчення -ing до інфінітива основного дієслова без частки to.

4. Дієслова, що закінчуються в інфінітиві на -е, втрачають його перед -ing:

to give — giving to make — making

5. У дієсловах, що закінчуються в інфінітиві на приголосний з попереднім коротким наголошеним голосним, перед закінченням -ing кінцевий приголосний подвоюється:

tu run — running to sit — sitting to begin — beginning

6. Якщо дієслово закінчується буквосполученням -іе, то перед -ing, іе змінюється на у:

to lie — lying to die — dying.