ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Неозначені часи (Indefinite Tenses)

Утворення та вживання майбутнього неозначеного часу (The Future Indefinite Tense)

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Питальна та заперечна форми the Future Indefinite утворюються за допомогою допоміжного дієслова will. Іноді у формальному спілкуванні для утворення першої особи однини і множини вживається допоміжне дієслово shall.

Will they work at a hospiatal? —

He will work, but she will not (won't) work.

I shall not (shan't) work there.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

В усному мовленні у заперечних реченнях частіше використовуються скорочені форми shan't і won't.

Стверджувальна

Питальна

ЗаперечнаI will (shall) go.

Will (Shall) I go?

I will not (shall not) go.

You will go.

Will you go?

You will not go.


He will go.

Will he go?

He will not go.


She will go.

Will she go?

She will not go.It will go.

Will it go?

It will not go.

We will (shall) go.

Will (Shall) we go?

We will not (shall not) go.


You will go.

Will you go?

You will not go.


They will go.

Will they go?

They will not go.


1. The Future Indefinite утворюється з допоміжного дієслова will та інфінітива основного дієслова без частки to. Іноді у формальному спілкуванні для утворення першої особи однини і множини вживається допоміжне дієслово shall.

2. Питальна й заперечна форми the Future Indefinite утворюються за тими самими правилами, що й the Present і the Past Indefinite, але замість допоміжних дієслів do, does, did вживають will або shall.

3. В усному мовленні, крім скорочених форм I’ll not, he’ll not та ін., використовуються також shan’t [Ja:nt]; won’t [waunt]:

I will not (won’t) read.

I shall not (shan’t) read.

4. The Future Indefinite вживається для вираження дії, що відбудеться в майбутньому. При цьому часто вживаються такі обставинні слова та вирази: tomorrow завтра; next week наступного тижня; next month наступного місяця; next year наступного року тощо:

We’ll соте in two days. — Ми прийдемо через два дні.

5. У підрядних реченнях часу й умови, що вводяться сполучниками if, unless, when, until, till, as soon as, before, after форми майбутнього часу не вживаються. Для вираження майбутньої дії в таких реченнях вживаються форми the Present Indefinite:

If you come tomorrow I’ll help you. — Якщо ти прийдеш завтра, я тобі допоможу.

As soon as he comes, we’ll start the discussion. — Як тільки він прийде, ми почнемо обговорення.