ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Неозначені часи (Indefinite Tenses)

Уживання the Past Indefinite Tense

ЗАПАМ'ЯТАЙ

У спеціальних питаннях після питального слова when вживається the Past Indefinite. Наприклад: When did you come here? — Коли ви прийшли сюди?


1. The Past Indefinite вживається для вираження дії, що відбулася або відбувалася в минулому і не пов’язана з теперішнім моментом мовлення. The Past Indefinite — типова форма для опису минулих подій. Українською мовою він перекладається минулим часом доконаного або недоконаного виду залежно від змісту речення.

2. The Past Indefinite часто вживається з обставинними словами yesterday учора; last week минулого тижня; last year торік; last summer минулого літа; the other day нещодавно, цими днями, two days ago два дні тому та ін:

I translated the text last week. — Я переклав текст минулого тижня.

Не lived in Kyiv in 2004. — Він жив у Києві у 2004 році.

3. The Past Indefinite вживається також для вираження ряду послідовних або повторюваних дій у минулому:

She got up at 7 a.m., washed, dressed and had breakfast. — Вона прокинулась о сьомій годині, умилася, вдяглася і поснідала.

Last month I saw him every day. — Минулого місяця я бачив його кожного дня.