ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Неозначені часи (Indefinite Tenses)

Утворення минулого неозначеного часу (The Past Indefinite Tense)

Питальна

Заперечна

I worked.

Did I work?

I did not work.

You worked.

Did you work?

You did not work.

He worked.

Did he work?

He did not work.

She worked.

Did she work?

She did not work.

It worked.

Did it work?

It did not work.

We worked.

Did we work?

We did not work.

You worked.

Did you work?

You did not work.

They worked.

Did they work?

They did not work.

1. Стверджувальна форма the Past Indefinite правильних дієслів утворюється додаванням закінчення -ed до інфінітива без частки to:

We skated yesterday. — Учора ми каталися на ковзанах.

2. Дієслова, що закінчуються в інфінітиві буквою -е, втрачають її перед закінченням -ed:

to live — lived.

3. Дієслова, що закінчуються в інфінітиві буквою -у, якій передує приголосний, змінюють у на і, але якщо -у передує голосний, то просто додається закінчення -ed:

to try — tried;

to play — played.

4. Закінчення -ed вимовляється так:

[d] — після глухих приголосних, крім t:

[d] — після дзвінких приголосних, крім d, і після голосних:

[id] — після приголосних t і d:

to help — helped to look — looked to work — worked

to open — opened to play — played to owe — owed

to want — wanted to land — landed to expect — expected

5. Форми the Past Indefinite неправильних дієслів потрібно запам’ятати.

to see — saw, to go — went, to run — ran, to put — put.

6. Виняток становить дієслово to be:


we


he

was

you

were

she

they

it
7. Питальна і заперечна форми the Past Indefinite утворюються за тими ж правилами, що й the Present Indefinite, але допоміжне дієслово to do має в the Past Indefinite форму did в усіх особах:

I did not go to the cinema last week. — Я не ходив у кіно минулого тижня.

Коротка відповідь

Did you (I, he, she, it, we, they) work?

Yes, I (you, he, she, it, we, they) did. No, I (you, he, she, it, we, they) didn't.

What did he do in the evening? — Що він робив увечері?

8. Питальна форма дієслова to be утворюється без допоміжного дієслова:

Коротка відповідь

Was the book on the table?

Yes, it was. No, it wasn't.

Were the books on the table?

Yes, they were. No, they weren't.