ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Неозначені часи (Indefinite Tenses)

Утворення теперішнього неозначеного часу (The Present Indefinite Tense)

Питальна

Заперечна

I work.

Do I work?

I don't work.

You work.

Do you work?

You don't work.

He works.

Does he work?

He doesn't work.

She works.

Does she work?

She doesn't work.

It works.

Does it work?

It doesn't work.

We work.

Do we work?

We don't work.

You work.

Do you work?

You don't work.

They work.

Do they work?

They don't work.


1. Стверджувальна форма дієслова в the Present Indefinite в усіх особах однини і множини, крім третьої особи однини, збігається з інфінітивом без частки to. У третій особі однини до інфінітива додається закінчення -(e) s:

2. Закінчення -s після глухих приголосних вимовляється як звук [s], а після дзвінких приголосних і голосних — як звук [z]; закінчення -es після -s, -sh, -ss, -ch, -tch, -х вимовляється як [iz]:

[z]

[z]

[iz]

He speaks.

He gives.

He stays.

He passes.

He wants.

He reads.

He sees.

He washes.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Питальна та заперечна форми the Present Indefinite утворюються за допомогою допоміжного дієслова to do, у третій особі однини ставиться допоміжне дієслово does. Питальна та заперечна форми дієслова to be утворюється без допоміжного дієслова.


Do they work at a hospiatal? — He works, but she doesn't work. Are they doctors? — He is, but she isn't.

3. У дієсловах, що закінчуються на -у з попереднім приголосним, перед закінченням -es буква -у змінюється на і:

to cry — he cries; to fly — he flies.

4. Якщо перед у стоїть голосна, то до дієслова додається лише закінчення -s: to pay — he pays; to play — he plays.

5. Дієслова to go і to do мають у третій особі однини закінчення -es:

Не goes. Не does.

6. Дієслово to have має в третій особі однини форму has.

7. Дієслово to be в Present Indefinite має такі форми:

I am. We are.

You are. You are.

8. Питальна форма the Present Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to do та інфінітива основного дієслова без частки to. У третій особі однини ставиться допоміжне дієслово does:

Коротка відповідь

Do you (we, they, I) work?

Yes, I (you, we, they) do. No, I (you, we, they) don't.

Does he (she, it) work?

Yes, he (she, it) does. No, he (she, it) doesn't.

9. Питальна форма дієслова to be утворюється без допоміжного дієслова:

Коротка відповідь

Is the book on the table?

Yes, it is. No, it isn't.

10. Заперечна форма the Present Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to do, заперечної частки not та інфінітива основного дієслова без частки to. У третій особі однини — з допоміжним дієсловом does: I do not (don’t) work. He / she / it does not (doesn’t) work.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Вживання the Present Indefinite часто позначається такими обставинами, як often, seldom, sometimes, always, every year (week, month, day), usually, on Sundays. Наприклад)

I always have breakfast at

7 o'clock. — Я завжди снідаю о сьомій годині.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Питальна та заперечна форми the Past Indefinite утворюються за допомогою допоміжного дієслова did в усіх особах. Виняток становить дієслово to be.

Did they work at a hospiatal? — He worked, but she didn't work. Were they doctors?—He was, but she wasn't.