ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ФОНЕТИКА

Голосні (Vowels)

Читання наголошених і ненаголошених голосних

I

II

III

IV

Ненаголошений склад

Голосна

Відкритий

склад

Закритий

склад

Голосна + r

Голосна + rе

А а

[eі]

[æ]

[a:]

[e ə]

[]


make

cat

car

share

ago

Е е

[і]

[e]

[з:]

ə]

[ə], [і]


we

bed

her

here

absent, darkness

I і / Y у

[аі]

[і]

[з:]

[аіə]

[і]


time

type

sit

system

girl

fire

tyrant

music

city

U u

[ju]

[ʌ]

[з:]

[ əʋ]

[ ə] ]ju:]


Tube після r, l, j [u]

rule, June

cup

burn

cure

success, unite

О о

[ əʋ]

[ɒ]

[ↄ:]

[ↄ:]

[ ə], [ əʋ]


note

not

short

more

confer, metro