ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Дієслово (The Verb)

Поняття про систему часових форм дієслова

1. Дієслово в англійській мові має особові та неособові форми.

2. Особові форми дієслова виражають дію із зазначенням особи, числа, способу, часу і стану. До особових належать форми дієслова у трьох особах однини і множини в усіх часах активного і пасивного стану в дійсному, умовному і наказовому способах. Ці форми в реченні виконують функції присудка.

3. Неособові форми дієслова виражають дію без зазначення особи, числа, способу і не мають звичайних дієслівних часових форм. До не-особових форм дієслова належать інфінітив (the Infinitive), герундій (the Gerund) і дієприкметник (the Participle).

4. Дієслова в англійській мові мають чотири основні форми:

I — інфінітив (the Infinitive);

II — минулий неозначений час (Past Indefinite);

III — дієприкметник минулого часу (Past Participle);

IV — дієприкметник теперішнього часу (Present Participle).

5. За способом творення Past Indefinite і Past Participle дієслова поділяються на правильні та неправильні.

6. Правильні дієслова утворюють форму минулого неозначеного часу (Past Indefinite) і форму дієприкметника минулого часу (Past Participle) додаванням у всіх особах закінчення -ed до інфінітива:

II

III

to work

worked

worked

to stay

stayed

stayed

to dry

dried

dried

I

II

III

to begin

began

begun

to go

went

gone

7. Неправильні дієслова утворюють другу і третю форми особливими способами, і їх необхідно запам’ятати: