ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Числівник (The Numeral)

Дробові числівники (The Fractional Numerals)

У простих дробах чисельником є кількісний числівник, а знаменником — порядковий. Якщо чисельник більший від одиниці, то знаменник має закінчення -s. Між цілою і дробовою частинами вживається сполучник and:

1/2 — a (one) half; 2/3 — two thirds; 2 1/3 — two and one third;

1/3 — a (one) third; 5/6 — five sixths; 3 2/5 — three and two fifths.

У десяткових дробах ціла частина відокремлюється від дробової не комою, а крапкою, яка читається point. Нуль читається nought [no:t] (або zero ['ziərəʋ] у США). Якщо число цілих дорівнює нулю, воно часто не читається. Кожна цифра як цілої, так і дробової частини десяткового дробу читається окремо.

0.1 — nought point one або point one 2.37 — two point three seven

25.01 — twenty-five point nought one або two five point nought one Запам’ятайте!

Для позначення часу використовуються наступні конструкції:

Рівно одинадцять.

It is eleven sharp.

11.10

10 хвилин на дванадцяту.

It's ten past eleven.

11.15

Чверть на дванадцяту.

It's a quarter past eleven.

11.30

Половина на дванадцяту.

It's half past eleven.

11.45

Без чверті дванадцять.

It's a quarter to twelve.

11.50

10 хвилин до дванадцятої.

It's ten to twelve.