ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Числівник (The Numeral)

Порядкові числівники (The Ordinal Numerals)

1. Порядкові числівники вказують на порядок предметів і відповідають на запитання котрий? (which?).

2. Порядкові числівники, за винятком перших трьох, утворюються з відповідних кількісних додаванням суфікса -th, при цьому в числівниках five і twelve буквосполучення ve змінюється на букву f; до числівника eight додається буква h; у числівника nine випадає буква е; у назвах десятків у змінюється на іе:

— first

10th

tenth

2nd

— second

11th

eleventh

3rd

— third

12th

twelfth

4th

— fourth

13th

thirteenth

5th

— fifth

20th

twentieth

6th

— sixth

21st

twenty-first

7th

— seventh

30th

thirtieth

8th

— eighth

100th

one hundredth

9th

— ninth

101st

one hundred and

3. У складених порядкових числівниках лише останній набуває форми порядкового числівника:

45th — the forty-fifth

2614th — the two thousand six hundred and fourteenth

4. Число місяця позначається порядковим числівником з означеним артиклем. Числівник ставиться або перед назвою місяця з прийменником of, або після неї без прийменника:

9th of May, 2001 — the ninth of May, two thousand and one

May 9, 2001 — May the ninth, two thousand and one

5. Іменники, перед якими стоїть порядковий числівник, вживаються з означеним артиклем:

The second paragraph is more interesting than the first one. — Другий параграф більш цікавий, ніж перший.

6. При позначенні номерів глав, сторінок, частин книги тощо, порядкові числівники часто замінюються на похідні:

the fifth page = page five — п’ята сторінка

the seventh text = text seven — сьомий текст

7. Якщо перед порядковим числівником стоїть неозначений артикль, числівник має значення — ще один:

Give те a second сир. — Дай мені ще одну чашку.