ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Числівник (The Numeral)

Числівник — частина мови, що означає число, певну кількість чого- небудь, порядок переліку при лічбі. В англійській мові числівники поділяються на кількісні (Cardinal Numerals) і порядкові (Ordinal Numerals).

Кількісні числівники (The Cardinal Numerals)

1. Кількісні числівники відповідають на запитання скільки? (how many?)

2. Основою всіх числівників є числівники першого десятка. За способом творення числівники поділяються на прості, похідні та складені.

3. Прості: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, a (one) hundred, a (one) thousand, a (one) million.

4. Похідні числівники утворюються за допомогою:

а) суфікса -teen (від 13 до 19): thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen;

б) суфікса -ty (від 20 до 90): twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, ninety.

Примітка. Зверніть увагу на написання деяких похідних числівників:

two [tu:] — twelve [twelv]— twenty ['twenti] three [0ri:] — thirteen [03:'ti:n] — thirty ['03:ti] four [fo:] — fourteen [fo:'ti:n]— forty ['fo:ti] five [faiv] — fifteen [fif'tin] — fifty ['fifti] eight [eit]— eighteen [ei'tin] — eighty [ eiti]

5. Складені числівники утворюються сполученням простих числівників: 33 — thirty-three; 125 — one hundred and twenty-five; 7,000 — seven thousand; 2,000,369 — two million three hundred and sixty- nine.

6. Зверніть увагу:

а) Якщо перед числівниками hundred, thousand, million стоїть інший числівник, то вони у множині не мають закінчення -s: five hundred; four thousand; six million.

б) Якщо ж ці числівники вживаються як іменники, тобто коли перед ними немає інших числівників, вони приймають у множині закінчення -s. У цьому разі після них стоїть іменник з прийменником of:

Thousands of people come here every day. — Тисячі людей приходять сюди кожного дня.

в) В англійській мові кожні три розряди багатоцифрових чисел відокремлюються комою, а не крапкою, як в українській:

3,327,834; 853,425,103.

Крапкою відокремлюється ціле число в десяткових дробах: 38.3 — thirty-eight point three;

г) Дати позначаються кількісними числівниками:

1987 рік — nineteen eighty-seven;

д) Для позначення віку вживається наступна конструкція:

I am seventeen (years old).

ЗАПАМ'ЯТАЙ

У складених числівниках перед десятками завжди ставиться and.

Наприклад: 1 39 — one hundred and thirty-nine.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Число місяця позначається порядковим числівником з артиклем the.

Наприклад: January 1 — the first of January.