ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Прислівник (The Adverb)

Місце прислівника у реченні

1. Прислівники неозначеного часу always, never, seldom, often, usually, already стоять перед дієсловом у Present або Past Indefinite:

He never comes late.

2. З дієсловом to be ці прислівники стоять після дієслова:

They are always ready.

3. У складних формах дієслова прислівник ставиться після допоміжного дієслова:

They are always seen together. I can often read in bed.

4. Прислівники yesterday, today, tomorrow стоять на початку або в кінці речення:

Tomorrow I am leaving. I am coming today.

5. Прислівники quickly, slowly, badly та інші стоять перед перехідними дієсловами або після додатка до них:

I quickly found him.

6. Прислівник enough ставиться після прикметників та прислівників, але перед іменниками:

My coat is warm enough.

adv. + enough

I know this man well enough.

enough + noun

He doesn't have enough work.

7. Якщо прислівників два або більше, їх послідовність у реченні така: прислівник способу дії (1), місця (2), часу (3):

Не is working hard there now.