ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Прислівник (The Adverb)

Ступені порівняння прислівників (The Degrees of Comparison of Adverbs)

Прислівники способу дії та деякі інші мають ступені порівняння, які утворюються так само, як ступені порівняння прикметників. Але у найвищому ступені вони ніколи не використовуються з артиклем the.

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

а) усі односкладові прислівники утворюють вищий ступінь додаванням до звичайної форми закінчення -еr у вищому ступені та -est — у найвищому:

fast

faster

fastest

hard

harder

hardest

soon

sooner

soonest

а також: early

earlier

earliest

ЗАПАМ'ЯТАЙ

У найвищому ступені порівняння прислівники ніколи не використовуються з артиклем the.

Наприклад: Не came home

fastest. — Він прийшов додому скоріше за всіх.

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

б) прислівники, які закінчуються на -lу, утворюють вищий ступінь за допомогою слова more і найвищий — за допомогою слова most:

usually

more usually

most usually

attentively

more attentively

most attentively

correctly

more correctly

most correctly

Деякі прислівники, як і відповідні прикметники, утворюють ступені порівняння від іншого кореня:

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

well — добре

better — краще

best — найкраще

badly — погано

worse — гірше

worst — найгірше

much/many — багато

more — більше

most — найбільше

little — мало

less — менше

least — найменше

far — далеко

farther, further — далі

farthest, furthest — якнайдалі