ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ФОНЕТИКА

Голосні (Vowels)

Монофтонги

Короткі

Довгі

[і] big, pocket

[æ] bad, land

[і] teeth, speak

[u:] pool, juice

[ʌ] sun, love

[e] test, lesson

[a:] class, part

[з:] bird, term

[d] pot, wrong

[ə] permit, doctor

[Ɔ:] court, horse


[ʋ] put, book

Дифтонги

Трифтонги

[єi] main, play

[aʋ] cow, mouse

[аіə] fire, liar

[аі] side, type

[із] here, mere

[aʋə] shower, hour

[Ɔі] point, toy

[eə] share, where

[jʋə] during, mature

[əʋ] bone, low

[ʋə]sure,poor

[eiə] player, greyer


Приблизна відповідність вимови голосних звуків англійської мови до голосних звуків української мови:

[і] — короткий звук, відповідний до українського звука «і». Близький до короткого «і» у слові «ідея». Може бути наголошеним і ненаголошеним.

[і:] — довгий звук, подібний до «і». Близький до протяжного «і» у слові «іва». Зазвичай цей звук наголошений.

[е] — звук, подібний до «е» у слові «це». Зазвичай він наголошений,

[аə] — відкрите «е», звук середній між «а» та «е», завжди вимовляється з широко розтуленим ротом. Завжди під наголосом, [ʌ] — короткий звук, подібний до «а» у слові «валіза». Майже завжди наголошений.

[ɑ:] — довгий відкритий звук «а». Майже завжди наголошений.

[ɒ] — короткий звук, подібний до «о» у слові «гол» (у старій транскрипції [Ɔ]). Зазвичай він наголошений.

[з:] — довгий протяжний звук «о». Завжди під наголосом.

[и] — короткий звук «у», подібний до «у» в слові «кубок». Зазвичай він наголошений.

[и:] — довгий протяжний звук «у». Як правило, стоїть під наголосом, [з:] — подовжений голосний звук, подібний у вимові до сполучення «ьо» у слові «сльози» (у старій транскрипції [з:]). Як правило, стоїть під наголосом.

[ə] — ненаголошений голосний звук, щось між «а», «е» та «о».