ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Займенник (The Pronoun)

Займенники (a) little, (a) few

Необчислювані іменники

A few (небагато, але достатньо)

A little (небагато, але достатньо)

I have a few friends in Moscow. — У мене декілька друзів у Москві.

She has got a little time now. — У неї є час.

Few (мало, недостатньо)

Little (мало, недостатньо)

He isn't a sociable person. He has few friends. — Він нетовариська людина. У нього мало друзів.

I can't answer your question now. I have got little time. — Я не можу відповісти зараз на Ваше питання. У мене обмаль часу.