ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Займенник (The Pronoun)

Відносні займенники (The Relative Pronouns)

1. До відносних або єднальних займенників належать такі займенники: who, whom (хто, котрий); whose (чий, котрий), which (котрий, який); that (котрий), what (що). Вони вживаються для з’єднання підрядних речень з головним і можуть виконувати у підрядному реченні різні функції.

Who has done it is unknown. — Хто це зробив, невідомо.

That is not what I want. — Це не me, що я хочу.

2. Who, whom, whose використовуються відносно осіб; which, what — відносно неживих предметів.

The man who is sitting next to me is my teacher. — Чоловік, який сидить поруч зі мною, мій учитель.

The books which are on the table must be read. — Книжки, які лежать на столі, повинні (мають) бути прочитані.

3. That використовується як з живими, так і з неживими предметами.

The article that (which) I have translated isn’t difficult. — Стаття, яку я вже переклав, не важка.

The doctor that (whom) I saw yesterday is a good specialist. —

Лікар, у якого я був учора, гарний спеціаліст.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Відносно осіб використовуються who, whom, whose; відносно неживих предметів — which, what.