ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ГРАМАТИКА

Займенник (The Pronoun)

Питальні займенники (The Interrogative Pronouns)

1. До питальних займенників відносяться займенники who? (хто?), whom? (кого, кому?), whose? (чий, чия, чиє, чиї?), what? (що, який, яке, яка, які?), which? (котрий, котра, котре, котрі?).

2. Коли who або what є підметами, дієслово після who або what вживається в однині.

Who is going to see the new film? — Хто буде дивитися новий фільм?

What interests you most of all? — Що вас найбільше цікавить? Which of you speaks English? — Хто з вас говорить англійською?

Whom do you translate this article for? — Для кого ви перекладаєте цю статтю?

Whose children did you see yesterday? — Чиїх дітей Ви бачили вчора?

What English books do you read at home? — Які англійські книги Ви читаєте вдома?

Which pencils will you take now? — Котрі олівці Ви візьмете зараз?